หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ จารึกวิจักษณ์ เล่ม 1 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

jaruk-vijak1.jpg

จารึกวิจักษ์
สารบัญ                                  หน้า
1 วิเคราะห์จารึกตามพรลิงค์---------10
2 จารึกปราสาทตาเมือนธม---------32
3 จารึกสต๊กก๊อกธม ๒---------86
4 จารึกวัดมเหยงค์---------196
5 จารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗---------228
6 จารึกเหรียญเงินอารกัน---------270
7 จารึกวัดมหาธาตุ สุโขทัย---------284
8 จารึกปราสาทเขาพระวิหาร ๓--------- 296
9 จารึกเกษตรสมบูรณ์ ---------308
10 จารึกวัดสุปัฏนาราม ๒---------320
11 จารึกวัดตระพังนาค---------344
12 จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒---------354
13 จารึกวัดทองทั่ว-ไชยชุมพล---------368
14 จารึกโคกสะแกราช---------388
15 จารึกใบเสมาวัดทองคำพิง---------412
16 จารึกฐานประติมากรรมโคกบัลลังก์---------428
17 จารึกปราสาทเมืองต่ำ---------436
18 จารึกศรีชยสิงหวรมัน---------448
19 จารึกโบราณสถานวัดซาก---------460
20 จารึกใบเสมา---------468
21 จารึกพระพุทธไสยาสน์ภูเวียง---------474
22 จารึกธรรมจักรและเสาแปดเหลี่ยม---------488
23 จารึกปราสาทเขาน้อย---------508
24 จารึกโตนตวล ๑---------524
25 จารึกพระศรีวัตสะสร้างเทวรูป---------536
26 จารึกบ้านโนนเก่า---------550
27 จารึกหุบเขาช่องคอย---------562
28 จารึกปราสาทเปือยน้อย---------574
29 ศัพท์สัญลักษณ์ในศักราช---------584
30 จารึกภูเขียว---------604
31 จารึกบ้านน้ำซับ---------612
32 จารึกวงกบประตูกู่บ้านเขวา---------620
33 จารึกปราสาทยายเหงา---------626
34 จารึกปราสาทปลายบัด ๑---------634


 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ จารึกวิจักษณ์ เล่ม 1
ลำดับเรื่อง : ชะเอม แก้วคล้าย   จำนวนหน้า 651 หน้า

ขนาดไฟล์ 21 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 21 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล