หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ พับสาคาถาธรรมกาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ka-tha--b.png

คาถาธรรมกาย

               ที่ระลึกเนื่องในพิธีชำระร่าง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

            “พระธัมมกายาทิ” เป็นชื่อคัมภีร์ในพุทธศาสนาเถรวาท โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) พระราชทานไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก “ฉบับเทพชุมนุม” ณ วัดพระเชตุพนฯ ซึ่งภายในคัมภีร์ธัมมกายาทินี้มี “คาถาธรรมกาย” เป็นส่วนประกอบ โดยคาถาธรรมกายได้อธิบายลักษณะต่าง ๆ ของพระธรรมกาย ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้ คือ
๑. บทพรรณนาส่วนต่าง ๆ ของพระธรรมกาย
๒. บทสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงรุ่งเรืองด้วยพระธรรมกาย
๓. บทที่แนะนำให้นักปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการเข้าถึงธรรม พึงระลึกนึกถึงพระธรรมกายอยู่เนือง ๆ

                จากหลักฐานทางโบราณคดี (จารึกพระธรรมกาย) บ่งชี้ว่า คาถาธรรมกายมีความเก่าแก่ ไม่ต่ำกว่าพุทธศตวรรษที่ ๒๑ โดยอักษรที่ใช้จารึกคาถาธรรมกายมีความหลากหลายตามแต่ละภูมิภาค และใช้สวดกันโดยทั่วไปมาตั้งแต่โบราณ

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ พับสาคาถาธรรมกาย
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 18 หน้า

ขนาดไฟล์ 8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล