หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอปริหานิยธรรม หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

cover-Aparihaniyadham.png

สารบัญ

หัวใจของการทำงานเป็นทีม-------๖
อปริหานิยธรรม ข้อ ๑-------๑๗
อปริหานิยธรรม ข้อ ๒-------๒๕
อปริหานิยธรรม ข้อ ๓-------๓๔
อปริหานิยธรรม ข้อ ๔-------๔๔
อปริหานิยธรรม ข้อ ๕-------๕๓
อปริหานิยธรรม ข้อ ๖-------๕๙
อปริหานิยธรรม ข้อ ๗-------๖๗
ทำไมทำงานเป็นทีมจึงล้มเหลว-------๗๑
ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ-------๘๐หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอปริหานิยธรรม
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 98 หน้า

ขนาดไฟล์ 29 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 29 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล