หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คัมภีร์สร้างวัด หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

cover%20kamphi.jpg

สารบัญ

บทที่ ๑   วัดดี พระดี สังคมดี ------- ๑
บทที่ ๒   ศรัทธา ------- ๑๐
บทที่ ๓   มีอาพาธน้อย ------- ๒๘
บทที่ ๔   ไม่โอ้อวด-ไม่มีมารยา ------- ๕๐
บทที่ ๕   ปรารถนาความเพียร ------- ๘๑
บทที่ ๖   ปัญญา ------- ๑๐๖
บทที่ ๗   สถานที่เหมาะแก่การบรรลุธรรม ------- ๑๔๔
บทที่ ๘   ปัจจัย ๔  เป็นที่สบาย ------- ๑๘๘
บทที่ ๙   พระเถระเป็นที่พึ่งแห่งการบรรลุธรรม ------- ๒๓๘
บทที่ ๑๐   พระลูกศิษย์เป็นผู้รักการฝึกตน ------- ๒๕๖
บทที่ ๑๑   การอบรมบ่มนิสัย เพื่อการบรรลุธรรม ------- ๒๘๒หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ คัมภีร์สร้างวัด
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 354 หน้า

ขนาดไฟล์ 20 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 20 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 6
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล