หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อนาถบิณฑิกเศรษฐี หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Anata-bintika.jpg

อนาถบิณฑิกเศรษฐี  คนอัศจรรย์ที่บันลือลั่นไปทั่วภพสาม ได้สร้างอาราม นามว่า พระเชตวัน

 

สารบัญ  
                             
คํานํา ------- ๕  
มุทิตานาคหลวง .-------๑๐
อนุโมทนามหาปีติ.-------๒๔
กว่าจะมาเป็นนาคหลวง วัดพระธรรมกาย-------๒๘
อนาถบิณฑิกเศรษฐี คนอัศจรรย์ ที่บันลือลั่นไปทั่วภพสาม-------๔๗

ตอนที่ ๑  ครอบครัวท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-------๕๐
ตอนที่ ๒  พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรก ณ ป่าสีตวัน กรุงราชคฤห์-------๕๓
ตอนที่ ๓  อนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายภัตตาหารครั้งแรก-------๗๒
ตอนที่ ๔  นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่เมืองสาวัตถี-------๗๖
ตอนที่ ๕  ขอซื้ออุทยานของเจ้าเซตสร้างอารามเชตวัน-------๘๑
ตอนที่ ๖  การซื้อที่ของเศรษฐีในอดีตสมัยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์-------๙๕
ตอนที่ ๗  ฉลองวัดพระเชตวันมหาวิหาร-------๑๐๐
ตอนที ๘  อดีตชาติของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-------๑๑๑
ตอนที่ ๙ ทรัพย์ของท่านเศรษฐีเริ่มหมด-------๑๑๕
ตอนที่ ๑๐  เวลามพราหมณ์.-------๑๒๓
ตอนที่ ๑๑  เทวดามิจฉาทิฐิ-------๑๓๓
ตอนที่ ๑๒  พญามารเนรมิตหลุมถ่านเพลิง-------๑๔๗
ตอนที่ ๑๓ พราหมณ์ขโมยสิริ .-------๑๕๖
ตอนที่ ๑๔ ได้เป็นพระราชาเพราะกินไก่ตัวประเสริฐ-------๑๖๒
ตอนที่ ๑๕  กุศโลบายดึงลูกชายให้เข้าวัด..-------๑๗๖
ตอนที่ ๑๖  นางจูฬสุภัททาผู้นำบุญสู่อุคคนคร-------๑๘๙
ตอนที่ ๑๗  สองที่ปรึกษา ต้นบุญต้นแบบ-------๒๑๔
ตอนที่ ๑๘  สุมนาเทวี ลูกสาวคนเล็กของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-------๒๑๘
ตอนที่ ๑๙  ลูกสะใภ้ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ...-------๒๒๕
ตอนที่ ๒๐  หลานชายจอมเจ้าชู้ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-------๒๔๑
ตอนที่ ๒๑  หลานสาวท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-------๒๔๗
ตอนที่ ๒๒  หญิงรับใช้ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-------๒๕๖
ตอนที่ ๒๓  ลูกจ้างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีถือศีล ๘-------๒๗๗
ตอนที่ ๒๔  สหายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-------๒๙๑
ตอนที่ ๒๕  สหายเดียรถีย์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-------๓๐๓
ตอนที่ ๒๖  นักเลงสุรา.-------๓๓๘
ตอนที่ ๒๗  ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีป่วย-------๓๔๗
ตอนที่ ๒๘  อนาถบิณฑิกเทวบุตร .-------๓๗๒
ตอนที่ ๒๙  อนาถบิณฑิกเทวบุตรระลึกถึงผลที่ได้ทิพยสมบัติ-------๓๘๖
ตอนที่ ๓๐  ทาน....บันไดขั้นแรกสู่สวรรค์และนิพพาน-------๔๐๕

บทประพันธ์เพลงอนาถบิณฑิกเศรษฐี-------๔๒๐
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น . . . .-------๔๒๒
รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนา..-------๔๓๑


 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 446 หน้า

ขนาดไฟล์ 158 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 158 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 6
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล