หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ The more you stop and are still, the more deeply your mind can go within, nonstop. 1 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

The-more-you-stop-and-are-still-Book-1-1.jpg

ยิ่งหยุด...ยิ่งเร็ว...ยิ่งง่ายมาก โดยทางทีมงานได้น้อมนำโอวาทที่ หลวงพ่อธัมมชโย ได้ให้ไว้แก่ลูก ๆ ที่รักในการปฏิบัติธรรม มารวบรวมและเรียบเรียงแบบกระชับสั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านอ่านแล้วเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม อีกทั้งทางทีมงานยังตั้งใจแปลโอวาทเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน เพื่อให้เป็นสากลและเผยแผ่ออกไปทั่วโลก

For more than two years, our Team has compiled a series of books devoted to meditation practices of Phra thepyanmahamuni. We have selected spiritual teachings that he transmits to his disciples who love to meditate. This is the fifth volume: The more you stop your mind, the faster and easier you will progress! (In meditation, the more still your mind is, the more progress will it achieve, and the path will also ease). 

Our purpose is to make his teachings accessible to the English speaking world for all to understand. Our intent is to encourage all readers to continue to meditate.

 

Seit mehr als zwei Jahren hat unser Team eine Reihe von Büchern zusammengestellt, die der Meditationspraxis von Phrathepyanmahamuni
gewidmet sind. Wir haben spirituelle Lehrreden ausgewählt, die er an seine Schüler weitergab, die gerne meditieren. Dies ist der fünfte Band: Je mehr
du deine Gedankentätigkeit anhältst, desto schneller und leichter wirst du Fortschritte machen! (In derMeditation gilt: Je ruhiger der MIND (Bewusstsein)
ist, desto mehr Fortschritt wird erreicht und der Weg wird auch leichter werden). 

Unser Ziel ist es, seine Lehrreden der deutschsprachigen Welt zugänglich zu machen,damit jeder sie auch dort verstehen kann. Es ist unsere Absicht, die Leser zu ermutigen, kontinuier-lich zu meditierenหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ The more you stop and are still, the more deeply your mind can go within, nonstop. 1
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 132 หน้า

ขนาดไฟล์ 37 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 37 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล