หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

dhammachai.jpg

สารบัญ

โครงสร้างเนื้อหาพระไตรปิฎก ๑๓
๑. พระวินัยปิฎก ๑๔
๒. พระสุตตันตปิฎก ๑๗
๓. พระอภิธรรมปิฎก ๑๙
การสืบทอดพระไตรปิฎก ๒๓
๑. การสืบทอดแบบมุขปาฐะ ๒๔
๒. การจารึกค่าสอนในใบลาน ๒๔
การพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นหนังสือเล่ม ๒๗
โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย ๓๓
๑. แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน ๓๔
๒. การดาเนินงานจริง ๓๗หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
ลำดับเรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ   จำนวนหน้า 58 หน้า

ขนาดไฟล์ 50 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 50 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • ขอบคุณมากครับ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล