หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อุปสมบทอุทิศชีวิต ปี 2566 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Upasombot_.jpg

อุปสมบทอุทิศชีวิต ปี2566 สามเณร 11 รูป
1.สามเณรนฤบดินทร์ ฑูทอง
2.สามเณรธนวรรธน์ เจริญอนันตสิน
3.สามเณรณัฐนันท์ นวลวัน
4.สามเณรสามารถ พรายน้ำ
5.สามเณรวสุ ภูชิตธนิสร
6.สามเณรชัยโรจน์ ศุภสวัสดิ์วรากร
7.สามเณรนนทวรรษ มะณู
8.สามเณรณัฐพงศ์ วิภาวิน
9.สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ
10.สามเณรนรเศรษฐ์ เขตเเดน
11.สามเณรธรรมธร ทิพาธรรมคุณหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อุปสมบทอุทิศชีวิต ปี 2566
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 122 หน้า

ขนาดไฟล์ 57 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 57 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล