หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อารยธรรมโลก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ArayadhamLoke.jpg

สารบัญ
Contents

คำนิยม
คำนำ

ตอนที่ 1 กลไกการเกิดขึ้นของอารยธรรมและระบอบการปกครอง
1.1 ระบอบการเมืองการปกครองแบบต่าง ๆ
1.2 จุดอ่อนจุดแข็งของระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ
1.3 เงื่อนไขสำคัญของความรุ่งเรืองหรือเสื่อมของอาณาจักรหรือองค์กร
1.4 วิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์กับระบอบการปกครองและอารยธรรม
1.5บ่อเกิดเอกลักษณ์อารยธรรมแต่ละแห่ง

ตอนที่ 2 อารยธรรมจีน
2.1 ราชวงศ์เซี่ย : กลุ่มใหญ่เริ่มกลืนกลุ่มเล็ก (2,100-1,600 ปีก่อน ค.ศ.)
2.2 ราชวงศ์ชาง : ยุคเสี่ยงทาย (1,600-1,046 ปีก่อน ค.ศ.)
2.3 ราชวงศ์โจว : จุดไฟแจ้งข่าวศึกแลกรอยยิ้ม (1,048-256 ปีก่อน ค.ศ.)
2.4 ราชวงศ์ฉิน : ปราบ 6 แคว้นรวมจีนเป็นหนึ่งเดียว (221-206 ปีก่อน ค.ศ.)
2.5 ราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อน ค.ศ.- ค.ศ. 220)
2.6 ยุคสามก๊ก : ความสำเร็จทำให้ทะนงและประมาทจึงเสื่อม (ค.ศ. 184 (220)-280)
2.8 ราชวงศ์สุย : ราชวงศ์ที่ตั้งง่ายที่สุด (ค.ศ. 581-618)
2.7 ยุคห้าชนเผ่าสิบหกรัฐ (ค.ศ. 304-439)
2.9 ราชวงศ์ถัง : ยุครุ่งเรืองของอารยธรรมจีน (ค.ศ. 618-907)
2.10 ราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์ซ้อง (ค.ศ. 960-1279)
2.11 ราชวงศ์หยวน (ราชวงศ์มองโกล) (ค.ศ. 1279-1368)
2.12 ราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644)
2.13 เรื่องน่าสนใจในประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณ

ตอนที่ 3 อารยธรรมอินเดีย
3.1 ยุคอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ (ราว 2,500-1,500 ปีก่อน ค.ศ.)
3.2 ยุคพระเวท (ราว 1,500-500 ปีก่อน ค.ศ.)
3.3 ยุคมหากาพย์ (ราว 850 ปีก่อน ค.ศ.)
3.4 ยุคอุปนิษัท (ราว 700-300 ปีก่อน ค.ศ.)
3.5 ยุคพุทธกาล (530-485 ปีก่อน ค.ศ.)
3.6ภาษาและตัวเลข
3.7 ราชวงศ์โมริยะ (323-185 ปีก่อน ค.ศ.)
3.8 ราชวงศ์กุษาณะ (ราวปี ค.ศ.100-320)
3.9 ราชวงศ์คุปตะ (ค.ศ. 320-550)
3.10 มุสลิมรุกรานอินเดีย
3.11 ทําไมพระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย
3.12 ยุคอาณานิคม (ค.ศ. 1857-1947)
3.13 ยุคอินเดียได้เอกราช (ค.ศ. 1947-ปัจจุบัน)
3.14 การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย

ตอนที่ 4 อารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย และกรีก
4.1อารยธรรมอียิปต์ (-4,000-332 ปีก่อน ค.ศ.)
4.2 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (~4,000 ปีก่อน ค.ศ.- ปลายศตวรรษที่ 3 ก่อน ค.ศ.)
4.3 อารยธรรมกรีก (-2,000 ปีก่อน ค.ศ.- ปลายศตวรรษที่ 3 ก่อน ค.ศ.)

ตอนที่ 5 จักรวรรดิโรมัน
5.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตก (509 ปีก่อน ค.ศ. ค.ศ. 476)
5.2 จักรวรรดิโรมันตะวันออก (ค.ศ. 330-1453)
5.3 ยุคมืด (Dark Ages) (ค.ศ. 476-1350)

ตอนที่ 6 การก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาอ่านาจโลกของยุโรป
6.1 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรอเนสซองส์ (Renaissance) (ราว ค.ศ. 1350-1600) 
6.2 ประเทศโปรตุเกส (Portugal)
6.3 ประเทศสเปน (Spain)
6.4ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

ตอนที่ 7 จักรวรรดิอังกฤษ
7.1ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
7.2 บรรพบุรุษของชาวอังกฤษ
7.3 สงครามร้อยปี (Hundred Years' War)
7.4 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อังกฤษกลายเป็นอภิมหาอำนาจ
7.5 จักรวรรดิอังกฤษครองโลก (Pax Britannica)
7.6 ความเสื่อมของจักรวรรดิอังกฤษ

ตอนที่ 8 ประเทศฝรั่งเศส
8.1 การสร้างรากฐานของประเทศฝรั่งเศส
8.2 การสร้างอาณานิคมของฝรั่งเศสในทวีปอเมริกาเหนือ
8.3 เขตอาณานิคมของชาติต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ
8.4 สงครามเจ็ดปี (ค.ศ. 1756-1763)
8.5 การปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789-1799)
8.6 การก้าวขึ้นมามีอำนาจของนโปเลียน โบนาปาร์ต
8.7 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฝรั่งเศส
8.8 การล่าอาณานิคมในแอฟริกาและเอเชีย
8.9 พื้นฐานดีแต่การเมืองไม่นิ่ง

ตอนที่ 9 เยอรมนีกับสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
9.1 กำเนิดจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
9.2 จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (The Holy Roman Empire) : จักรวรรดิที่ไม่ใช่จักรวรรดิ 
9.3 สงครามสามสิบปี (ค.ศ. 1618-1648)
9.4 ทำไมเยอรมนีจึงตั้งประเทศได้ช้ากว่าอังกฤษและฝรั่งเศสมาก
9.5 การสร้างชาติเยอรมนี
9.6 วิลเฮล์มที่ 1 สร้างชาติ : วิลเฮล์มที่ 2 ทำลาย
9.7 สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918)
9.8 สาเหตุที่แท้จริงของสงครามโลกครั้งที่ 1
9.9 สาเหตุความพ่ายแพ้ของเยอรมนี
9.10 ผลจากสงครามโลกครั้งที่ 1
9.11 เยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
9.12 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler)
9.13 พอล ฟอน ไฮเดนเบิร์ก (Paul von Hindenburg)
9.14 ฮิตเลอร์เป็นผู้นำเยอรมนี
9.15 สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945)
9.16 ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2
9.17 ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
9.18 เบร็ซิก (Brexit)
9.19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจเยอรมนีหลังสงครามโลก (ความร่วมมือไตรภาคี)

ตอนที่ 10 สหรัฐอเมริกากับการเป็นอภิมหาอำานาจโลก
10.1 การเข้ายึดครองทวีปอเมริกาของชาวยุโรป
10.2 สงครามเจ็ดปี อังกฤษ-ฝรั่งเศส (ค.ศ. 1756-1763)
10.3 สงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)
10.4 ผลกระทบจากการตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา
10.5 การขยายดินแดน
10.6 ลัทธิมอนโร (Monroe Doctrine)
10.7 สงครามกลางเมืองและการเลิกทาส (ค.ศ. 1861-1965)
10.8 การเพิ่มขึ้นของประชากรสหรัฐอเมริกา
10.9 ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
10.10 สหรัฐอเมริกากับสงครามโลกครั้งที่ 1
10.11 สหรัฐอเมริกากับสงครามโลกครั้งที่ 2
10.12 กำาเนิดสงครามเย็น
10.13 เศรษฐกิจใหม่ : ยุค New Economy
10.14 จุดแข็งของสหรัฐอเมริกา
10.15 จุดอ่อนของสหรัฐอเมริกา
10.16 ยุคสันติของสหรัฐอเมริกา (Pax Americana)

ตอนที่ 11 ประเทศรัสเซีย
11.1 พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช (ครองราชย์ช่วงปี ค.ศ. 1682-1725)
11.2 การปฏิวัติบอลเชวิค (Bolshevik Revolution)
11.3 ยุคคอมมิวนิสต์
11.4 สู่ความเป็นอภิมหาอำนาจโลก
11.5 จีนเปลี่ยนรั้ว
11.6 สงครามอัฟกานิสถาน : สงครามเวียดนามของสหภาพโซเวียต
11.7 มิคาอิล กอร์บาชอฟ : ผู้นำคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียต
11.8 สำนักวาติกัน : อภิมหายานา ชาติที่ 3
11.9 ความพยายามรัฐประหารในสหภาพโซเวียตปี ค.ศ. 1991
11.10 การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
11.11 รัสเซียหลังยุคคอมมิวนิสต์
11.12 รัสเซียปัจจุบัน

ตอนที่ 12 ประเทศญี่ปุ่น
12.1 ยุคโบราณ (~40,000-11,000 ปีก่อน ค.ศ.)
12.2 ยุคโจมน  (11,000-300 ปีก่อน ค.ศ.)
12.3 ยุคยาโยอิ  (300 ปีก่อน ค.ศ.-ค.ศ. 300)
12.4 ยุคยามาโตะ ( ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 3-คริสต์ศตวรรษที่ 7)
12.5 ยุคนารา  (ค.ศ. 710-794)
12.6 ยุคเฮอัน (ค.ศ. 794-1192)
12.7 ยุคคามาคุระ   (ค.ศ. 1192-1333)
12.8 ยุคมุโรมาจิ (ค.ศ. 1338-1573)
12.9 ยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867)
12.10 ยุคปฏิรูปเมจิ  (ค.ศ. 1868-1912)
12.11 ยุคก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1931-1945)
12.12 ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1945-1985)
12.13 ยุคปัจจุบัน (ค.ศ. 1985-ปัจจุบัน)

ตอนที่ 13 จีนยุคราชวงศ์ชิง-ปัจจุบัน
13.1 ราชวงศ์ชิง (แมนจู) (ค.ศ. 1644-1912)
13.2 การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (ค.ศ. 1921)
13.3 สาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949-ปัจจุบัน)
13.4 การก้าวกระโดดไกลไปข้างหน้า (ค.ศ. 1958-1962)
13.5 การปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1976)
13.6 การปฏิรูปและเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของเติ้งเสี่ยวผิง (ค.ศ. 1978)
13.7 ออกไปร่ายรำากับหมาป่า
13.8 ทฤษฎี 3 ตัวแทน
13.9 บทสรุป

ตอนที่ 14 ใครจะเป็นอภิมหาอำานาจโลกในรอบ 100 ปีต่อไป
14.1 อำนาจทางเศรษฐกิจ
14.2 อำานาจทางเทคโนโลยี
14.3 อำนาจทางวัฒนธรรม
14.4 อำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศ
14.5 อ้านาจทางการทหาร
14.6 แนวโน้มอนาคต

บรรณานุกรม
แหล่งที่มาภาพ
ประวัติผู้เขียน
คณะผู้จัดท่า

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อารยธรรมโลก
ลำดับเรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ   จำนวนหน้า 768 หน้า

ขนาดไฟล์ 43 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 43 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล