หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๑ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Ngaiteesud-1.jpg

คำนำ
หนังสือ “ง่ายที่สุด คือ หยุดได้” เล่ม ๑ (เฉพาะสมาชิกเขต
ใน) เป็นหนังสือที่ไม่ได้เผยแพร่ทั่ว ๆ ไป โดยทางทีมงานได้รวบรวม
โอวาทของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่เมตตามา
สอนธรรมะให้ลูก ๆ สมาชิกเขตใน
ต่อมาคณะผู้จัดทำได้ร่วมกันคัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับความ
ละเอียดของใจ และตั้งใจจัดทำเป็นหนังสือ โดยเริ่มจากสรุปโอวาท
ประจำวัน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตั้งแต่โอวาท ๑ - ๑๐๐ เพื่อ
ให้ผู้อ่านได้ทบทวนธรรมะ และวิธีการปฏิบัติที่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อท่านได้สอน โดยมุ่งหวังอย่างจริงใจ ที่จะให้ผู้อ่านมีใจที่
ละเอียด มีที่พึ่งภายใน และก้าวไปถึงจุดที่จะศึกษาธรรมะที่ละเอียด
ง ๆ ขึ้นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ....พระพ่อผู้เป็นที่เคารพรักยิ่ง
ยิ่ง ๆ
ของลูก ๆ ทุกคน
คณะผู้จัดทำหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๑
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 178 หน้า

ขนาดไฟล์ 8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 8
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล