หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ a manaual of peace 38 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

       May the meritorious fruits accruing from the study of this book be dedicated for the benefit of George, Annie, Alice, Lilian, Richard, Harry, Alfred George, Arthur, Norman, Ivan (née Lee) & Evelyn Ayre, Ellen Mary Stokell, Hannah Carr, George & Charles F. Lee, Elizabeth, John & Margaret Curry, Anne Fenwick, Annie Jarman, Dennis George, Dennis Arthur & Malcolm Woods, Emily Mary Casbon, William Jabez & Ethel Dawes, Moses Edmund, Gladys, Hilda, Cecil, Reginald and Marie Heaton wherever they have been reborn.

Contents
Preface to the First Edition ..................................................................................................................7
The Manual of Peace in Action ...........................................................................................................10
Abbreviations ......................................................................................................................................18
Orientation ..........................................................................................................................................19
BLESSING GROUP I.: TURNING YOUR BACK ON UNWHOLESOMENESS ..................................25
1. Not Associating with Fools ..............................................................................................................27
2. Associating with the Wise ...............................................................................................................37
3. Expressing Respect to those worth of respect ................................................................................51
BLESSING GROUP II.: TURNING TOWARDS WHOLESOMENESS ................................................65
4. Living in an Amenable Location ......................................................................................................67
5. Having done Good Deeds in one’s past...........................................................................................77
6. Setting Oneself up properly in life ....................................................................................................91
BLESSING GROUP III.: SETTING ONESELF UP IN LIFE ................................................................101
7. Artfulness in Knowledge .................................................................................................................103
8. Artfulness in Application ................................................................................................................ 113
9. Artfulness in Usage ....................................................................................................................... 119
10. Artfulness in Speech ................................................................................................................... 131
BLESSING GROUP IV.: HARMONY IN THE FAMILY LIFE ..............................................................139
11. Cherishing our parents .................................................................................................................141
12. Raising our children .................................................................................................................... 153
13. Cherishing our husband or wife ...................................................................................................165
14. Not Leaving one’s work undone ..................................................................................................177
BLESSING GROUP V.: BECOMING A PILLAR OF SOCIETY .........................................................183
15. Generosity .................................................................................................................................. 185
16. Dhamma Practice ....................................................................................................................... 197
17. Looking after one’s extended family ............................................................................................205
18. Blameless Work ...........................................................................................................................213
BLESSING GROUP VI.: PREPARATION OF MIND ..........................................................................223
19. Abstaining from Unwholesomeness .............................................................................................225
20. Restraint from Drinking Intoxicants ..............................................................................................233
21. Non-recklessness in the Dhamma................................................................................................243
BLESSING GROUP VII.: INSTILLING ONESELF WITH BASIC VIRTUES........................................251
22. Respect ........................................................................................................................................253
23. Humility ........................................................................................................................................261
24. Contentment ................................................................................................................................269
25. Gratitude.......................................................................................................................................281
26. Listening Regularly to Dhamma Teachings .................................................................................291
BLESSING GROUP VIII.: INSTILLING ONESELF WITH HIGHER VIRTUES ..................................301
27. Patience .......................................................................................................................................303
28. Openness to Criticism ................................................................................................................. 311
29. The Sight of a True Monk .............................................................................................................321
30. Regular Discussion of the Dhamma .............................................................................................331
BLESSING GROUP IX.: PRACTICE FOR THE ERADICATION OF DEFILEMENTS .......................345
31. The Practice of Austerities ............................................................................................................347
32. Practising the Brahma-Faring .......................................................................................................357
33. Seeing the Four Noble Truths .......................................................................................................371
34. The Attainment of Nirvana ............................................................................................................385
BLESSING GROUP X.: THE FRUITS OF HAVING PRACTISED UNTIL REACHING AN END OF DEFILEMENTS .......... 393
35. A Mind Invulnerable to Worldly Vicissitudes..................................................................................395
36. Sorrowlessness ............................................................................................................................403
37. Freedom from Subtle Defilements ............................................................................................... 411
38. The Blissful Mind ...........................................................................................................................421
INDICES
I. General Index ..................................................................................................................................425
II. Pali Index ........................................................................................................................................449
III. Index of Similes ..............................................................................................................................454
IV. Index of Illustrated Examples .........................................................................................................456หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf a manaual of peace 38 steps towards Enlightened Living

ชื่อหนังสือ a manaual of peace 38
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 466 หน้า

ขนาดไฟล์ 2.05 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • ดี ภาษาไทยมีรึเปล่าครับ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล