หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ รวมพระธรรมเทศนา ๔ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

"เราเกิดมาสร้างบารมี" เป็นถ้อยคำที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กล่าวสอนอยู่เสมอๆ เพื่อยอกย้ำให้ลูกๆ ชายหญิงได้ตั้งใจสร้างความดี สร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่ และให้มีความเพียรพยายามในการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย คือ ให้ตนเองและชาวโลกเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงของชีวิต 

แต่บนเส้นทางการสร้างบารมีอันยาวไกลนี้ เราจำเป็นต้องมี "กัลยาณมิตร" คอยแนะนำหนทางที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และไม่พลาดพลั้งไปทำในสิ่งที่ไม่ดีงาม ซึ่งจะเสียเวลาในการสร้างความดี

กองวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากร เห็นว่าพระธรรมเทศนาทางวิทยุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเป็นธรรมอันทรงคุณค่ายิ่ง จะเป็นประหนึ่งกัลยาณมิตรผู้แนะประโยชน์ให้แก่เพื่อนนักสร้างบารมีทั้งหลายได้ จึงรวบรวมและจัดเป็นหนังสือชุด "รวมพระธรรมเทศนา" ขึ้น เล่มนี้เป็นเล่มที่ 4 ซึ่งเนื้อหาในเล่มล้วนเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ เป็นต้นว่า คุณประโยชน์ของการมีกัลยาณมิตร ผู้มีความอดทนและความเพียรพยายามย่อมประสบความสำเร็จ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร และเรื่องอื่นๆ ที่น่าติดตามอีกมากมาย 

คณะผู้จัดทำเชื่อมั่นว่า ธรรมะในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกัลยาณมิตรทั้งหลาย ที่จะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 


สารบัญ
ของแม้-ของเทียม   ๕
ผู้เป็นแสงสว่างของโลก   ๑๔
หลุดพ้นจากเวร   ๒๔
ธรรมะคุ้มครองโลก   ๓๒
จิตที่ตั้งไว้ชอบ   ๔๐
หยุดเพื่อเริ่มต้นใหม่   ๔๘
วันนี้ที่รอคอย   ๕๕
สูจนกว่าจะชนะ   ๖๓
เพียรเถิดจะเกิดผล   ๗๐
หนทางที่ไม่ต้องเกิด   ๗๕
สัญญาแห่งความเลื่อมใส   ๘๕หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf รวมพระธรรมเทศนา ๔

ชื่อหนังสือ รวมพระธรรมเทศนา ๔
ลำดับเรื่อง : พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธัมมชโย)   จำนวนหน้า 94 หน้า

ขนาดไฟล์ 376 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร