หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ พรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้ว หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

หนังสือพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้ว "สันติภาพโลก นั่นอยู่ในมือเราทุกคน แม้จะเป็นสิ่งที่ยากที่สุด แต่ก็สามารถเกิดขึ้นจริง ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด"

พรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้ว

"สันติภาพโลก นั่นอยู่ในมือเราทุกคน แม้จะเป็นสิ่งที่ยากที่สุด แต่ก็สามารถเกิดขึ้นจริง ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด"

    
๑ ใจ… จุดกำเนิดของสงครามและสันติภาพ
• ไฟในใจ
• รบใหญ่ – รบย่อย
• ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมจองเวร
• มนุษย์เป็นเสมือนพี่น้องกัน
• ศัตรูที่แท้จริง
• ชนะสงครามภายใน

๒ ความปรารถนาร่วมกันของเพื่อนมนุษย์
• ใฝ่หาสันติภาพ
• ปรารถนาความสุขที่แท้จริง
• สันติภาพภายใน

๓ ศาสนาเพื่อสันติภาพ
• สอนให้รักเพื่อนมนุษย์
• คำสอนดั้งเดิม
• กิเลส ‘ ก่อให้เกิดการขัดแย้ง

๔ สันติภาพโลกจากสันติสุขภายใน
• จุดเริ่มต้นของสันติภาพ
• ความอิ่มที่ยั่งยืน
• สันติสุขภายใน
• เริ่มต้นจากหยุดแรก

๕ อิริยาบถเพื่อสันติ
• ภาพแห่งสันติ
• ทำเพียงเท่านี้
• รางวัลสันติภาพ
๖ ต้นแหล่งแห่งความสุขและสันติภาพ
• ความเหมือนในความต่าง
• Body of Enlightenment
• การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
• World Citizen

๗ สิ่งล้ำค่า ที่อาจได้มาโดยไม่ต้องเสียทรัพย์
• ประหยัดสุด ประโยชน์สูง
• เพียงแค่หยุดใจ

๘ สันติภาพอยู่ในมือเรา
• อานุภาพที่รุกเงียบ
• ความฝันที่ไม่เพ้อฝัน
• โลกนี้แล้วแต่เรา

นานาทัศนะจากผู้เข้าถึงสันติสุขภายใน
วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อร่วมสร้างสันติภาพโลก
รายชื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วโลก
วิธีนั่งสมาธิเบื้องต้นหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf พรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้ว

ชื่อหนังสือ พรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้ว
ลำดับเรื่อง : พระราชภาวนาวิสุทธิ์   จำนวนหน้า 106 หน้า

ขนาดไฟล์ 4.84 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4.84 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 10
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • สมาธิคือที่มาแห่งสันติภาพโดยแท้

  ผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นที่จะมีหนักแน่นในการสร้างสันติภาพให้แก่โลกได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล