หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อุบาสิกาแก้ว ฉบับเป็นสุขด้วยธรรม หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ubasikakaew2.jpg

อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หมายถึง อุบาสิกาผู้มีศีล ๘ เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค์ ๘

ย่อมงดงามบริสุทธิ์ ประดุจดอกไม้แก้วแรกแย้ม เช่นนี้จึงได้ชื่อว่า อุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริงหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf อุบาสิกาแก้ว ฉบับเป็นสุขด้วยธรรม

ชื่อหนังสือ อุบาสิกาแก้ว ฉบับเป็นสุขด้วยธรรม
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 173 หน้า

ขนาดไฟล์ 10.18 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล