หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สุขแบบพระ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

สุขแบบพระ เนื่องในวาระอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม ๙ รูป

เนื่องในวาระอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม ๙ รูป

สารบัญ

คํานํา        (๒)
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์          (๗)
โอวาทพระภาวนาวิริยคุณ             (๑๓)
ประวัติสามเณรเปรียญธรรม           (๒๓)

จดหมายจากพระลูกชาย Man Man
• นักแม่นปืน             ๒
• ปลื้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว         ๑๔
• ผมมาบวชได้เพราะเกมออนไลน์     ๒๔
• บางสิ่งที่แสวงหา         ๓๖
• ใจพระ             ๔๖
• ผ้าเหลืองห่มดอย         ๕๔
• อย่าคบคนพาล         ๖๒
• คิดไปเอง หรือจึงได้เห็น         ๗๐
• ๑๔ ปีที่รอคอย         ๘๐
• พันธุ์ดีสุดขั้ว ชั่วลืมไปหมดแล้ว     ๙๐
• ซาตานหน้าหยก พุทธบุตรหน้าใส     ๑๐๐
• จุดเริ่มต้นทางสายกลาง         ๑๐๘
• ทหารกองทัพธรรม         ๑๑๖
• ย่างหลายขุม         ๑๒๒
• อดีตนักทวงหนี้         ๑๓๐
• ชีวิตที่เต็มเปี่ยม (ฉบับที่ ๑)         ๑๔๔
• ชีวิตที่เต็มเปี่ยม (ฉบับที่ ๒)         ๑๕๒

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น         ๑๕๗
โครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา     ๑๖๕
รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนา         ๑๗๑หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf สุขแบบพระ เนื่องในวาระอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม ๙ รูป

ชื่อหนังสือ สุขแบบพระ
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 233 หน้า

ขนาดไฟล์ 16 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -3
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • ดีเยี่ยม

  เป็นความรู้ที่ดีมาก

  มีจิตใจงาม

  เป็นเเบบอยางที่ดีมาก

  ขอความอนุเคราะห์ ถ้าทางวัดมีสื่อในการเผยแผ่ธรรม จะเป็น หนังสือหรือแผ่น ซี ดี เพราะเป็นเจ้าอาวาสและเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะได้นำไปเผยแผ่ให้ครูและเยาวชนได้เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และโครงการบวชพระแสนรูป เข้าพรรษา มีแผ่น ซ๊ ดี แล้วก็ช่วยกระจายข่าวออกไปและได้แนะนำให้ไปวัดที่ร่วมจัดโครงนี้เป็นประจำ เพราะเป็นห่วงศาสนามาก จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของทางวัดธรรมกาย ร่วมทั้งทางวัดสันคูก็มีการจัด บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นปีที่ ๒ เพราะเป็นเจ้าอาวาสใหม่ ถ้ามีพลังในด้านสถานที่หรือพลังจากพระภิกษุ-สามเณร ตลอดทั้งญาติกาก็จะทำงานในด้านอื่นต่อไป

  ผมอยากให้หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรมเพิ่มมาอีกเล่มหนึ่งจากหนังสือสุขแบบพระ ตามแนววิชชาธรรมกายเพื่อคนที่รักในการปฏิบัติ
  ธรรมจะได้น้อมนำมาปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายได้โดยง่าย

  ดีมากเลยครับที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนีขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจให้กับผู้รักการปฏิบัตืธรรม ตามแนววิชชาธรรมกายได้อย่างถูกต้องและทำให้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี สามารถปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย สว่นกระผมนี้ขออนุโมทนาสาธุการและมีส่วนในการบรรลุธรรมของพระธรรมทายาททุกท่าน และขอให้ข้าพเจ้าเข้าถ฿งธรรมกายได้โดยง่ายครับ

  ผมขอขอบคุณครับที่ทางวัดได้ผลิตสื่อธรรมะมาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขอให้ท่านตั้งอยู่ในเจตนารมณ์นี้ต่อไปเพื่อสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในโลกนี้ต่อไปเพื่อความสุขความสงบของชาวโลกต่อไป

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล