หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ภาวนาธรรม หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ ภาวนาธรรม

จิต์เตน นียติ โลโก 
สรรพสัตว์ในโลกนี้ มีใจเป็นผู้นำ

พุทธพจน์บทนี้ มิได้เพียงแค่บอกความจริงของชีวิตให้กับเราเท่านั้น แต่ยังได้ชี้ช่องทางที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอีกด้วย

"ภาวนาธรรม" เบ่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวของชีวิตที่ทำความดี ชีวิตที่รักธรรมะ รักการเจริญภาวนา และได้รับผลอันเลิศจากคุณธรรมความดีนั้น เพียงได้อ่าน ได้สัมผัสถึงชีวิตจริงของผู้ที่ทำจริงและได้ทำเหล่านี้ แม้เพียงเรื่องหนึ่ง ก่อนการทำภาวนา จะทำให้เรามีกำลังใจ เกิดแรงบันดาลใจ ให้รักในการเจริญภาวนายิ่งๆ ขึ้นไป


สารบัญ
คำปรารภ   ๓
คำนำ   ๔
ภาวนาธรรม   ๘
พระธรรมโสณฑกกุมาร   ๑๖
สุปปพุทธผู้เป็นโรคเรื้อน   ๓๐
หมองูมิจฉาทิฏฐิ   ๓๗
นางบวบขม   ๔๕
นกมูลไถ   ๕๒
กัณหฤๅษี   ๕๙
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น   ๖๙
ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ   ๗๖หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ภาวนาธรรม

ชื่อหนังสือ ภาวนาธรรม
ลำดับเรื่อง : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9   จำนวนหน้า 83 หน้า

ขนาดไฟล์ 497 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล