หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ แรงบันดาลใจ จากพระไตรปิฏก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

Inspiration-from-the-Tipitaka.jpg

 พระไตรปิฏก เปรียบเสมือนต้นโพธิ์ใหญ่ ที่ให้ร่มเงาแห่งธรรมแก่เหล่าสรรพสัตว์ ทั้งยังเป็นแหล่งความรู้อันบริสุทธิ์ ให้เล่าพุทธบริษัทได้ศึกษาเรียนรู้
จนทำให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า ที่จะฝึกฝนอบรมตนตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันตสาวกเพื่อไปสู่พระนิพพาน

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf แรงบันดาลใจ จากพระไตรปิฏก

ชื่อหนังสือ แรงบันดาลใจ จากพระไตรปิฏก
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 264 หน้า

ขนาดไฟล์ 5.97 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 6
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • ขอบคุณครับสำหรับความรู้อันมีค่า

  อ่านแล้วใจสบาย อยู่ในบุญ เป็นแบบอย่างได้ทุกกรณี

  เล่มนี้ผมอ่านแล้ว ให้กำลังใจ และแง่คิดมุมมองดีมากๆ เลยครับ

  ขอบคุณผู้ประพันธ์ทุกท่านครับ

  ขอขอบพระคุณค่ะ

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร