หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ชีวิตสมณะ (ฉบับมหาปวารณา) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ ชีวิตสมณะ (ฉบับมหาปวารณา)

     วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะถือเป็นวันมหาปวารณา โดยพระภิกษุสงฆ์ผู้ได้อธิษฐานจําพรรษาในอารามต่าง ๆ จะพร้อมเพรียงกันกระทําสังฆกรรม ดําเนินตามแบบอย่างแห่งอริยประเพณี อันพระภิกษุผู้อยู่ร่วมกันครบพรรษากาลเหล่านี้จะได้กล่าวปวารณา หรือเปิดโอกาสให้กันและกัน บอกกล่าว ตักเตือนในสิ่งที่บกพร่องพึงปรับปรุงแก้ไข พิธีอันสําคัญนี้เป็นพระพุทธานุญาตเพื่อพระภิกษุสงฆ์จะได้เป็นผู้งดงามเรียบร้อยด้วยพระธรรมวินัย เป็นศาสนทายาทผู้เจริญยิ่งด้วยสามัคคีธรรม มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สมฐานะแห่งทักขิไณยบุคคล

สารบัญ
คําปรารภ    2
ชีวิตสมณะ (ฉบับมหาปวารณา)
กําเนิดวันมหาปวารณา   4
พระจันทร์เต็มดวง พระธรรมเต็มใจ (๒๕๓๐) 24
ประดุจผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ (๒๕๓๒) 38
เป้าหมายหลักของชีวิต (๒๕๓๔) 52
สมัครใจไปนิพพาน (๒๕๓๖) 62
เวลาที่เหลืออยู่ (๒๕๓๘) 80
วันเริ่มต้นหัวใจกัลยาณมิตร (๒๕๓๙) 92
ชี้ขุมทรัพย์เปิดประตูสู่ที่สุดแห่งธรรม (๒๕๔๐) 112
สังคมบริสุทธิ์ (๒๕๔๑) 128
เส้นทางสีขาว (๒๕๔๓) 138
อภิบูชามหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (๒๕๔๔) 154
ผ้าเหลืองเย็น (๒๕๔๕) 178
ชีวิตนักบวช ชีวิตแห่งบุญบันเทิง (๒๕๔๖) 204
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงจักรวาล (๒๕๔๗) 216
วิชชาชีวิต (๒๕๔๘) 232
กิจสําคัญของเพศบรรพชิต (๒๕๔๙) 248
ภารกิจปราบมาร (๒๕๕๐) 270
เพศสุดท้ายของสังสารวัฏ (๒๕๕๑) 284
ชื่อวัดพระธรรมกาย (๒๕๕๒) 296
ไม้แก่นหรือต้นกล้วย (๒๕๕๓) 304

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น 315
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ชีวิตสมณะ (ฉบับมหาปวารณา)

ชื่อหนังสือ ชีวิตสมณะ (ฉบับมหาปวารณา)
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 408 หน้า

ขนาดไฟล์ 8.90 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • Hey, that post leaves me fleeing foolish. Kudos to you!

  Boy that rlealy helps me the heck out.

  ดีค่ะ

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล