หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองคน ครองงาน หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองคน ครองงาน

 

สารบัญ
ภาค ๑
๑. ข้อเสนอของอาซิ้ม   ๑๐
๒. ขาดกำลังใจทำงาน   ๑๑
๓. ความกตัญญู   ๑๓
๔. เงินยืม เงินลืม ไม่กล้าทวง   ๑๕
๕. ติดสินบน
๖. ทหารเกณฑ์   ๑๗
๗. นางจ้าง - ลูกจ้าง
๘. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   ๒๗
๙. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
๑๐. รั่วคน   ๒๘
๑๑. ลูกน้องรัก เจ้านายชัง   ๓๐
๑๒. ลูกหนี้ฆ่าตัวตาย   ๓๒
๑๓. วิธีครองใจคน   ๓๓
๑๔. เหนื่อยเท่ากัน แต่ได้ไม่เท่ากัน   ๓๖

ภาค ๒
๑. กระต็อบออฟฟิศ   ๓๘
๒. กัลยาณมิตร   ๔๐
๓. การขยายงานของวัดพระธรรมกาย    ๔๓
๔. ความจำเป็นในการขยายพื้นที่   ๔๕
๕. จำนวนบุคลากร   ๔๘
๖. เจ้าอาวาส   ๕๐
๗. ทำไมจึงบวชให้แต่เฉพาะผู้มีปริญญา   ๕๑
๘. บุกอุทยานแห่งชาติ   ๕๗
๙. ฝึกคนให้ได้ก่อน   ๕๙
๑๐. พระใช้เณร   ๖๕
๑๑. พัฒนาคน คือการพัฒนาประเทศ   ๖๘
๑๒. แม่ครัวประจำวัด   ๗๑
๑๓. ไม่ผิดศีล แต่ผิดใจ   ๗๒
๑๔. ยินดีต้อนรับ   ๗๕
๑๕. รถรับ-ส่งคนมาวัด   ๗๖
๑๖. รายการวิทยุ   ๗๗
๑๗. วัดทำธุรกิจ   ๗๘
๑๘. วิธีฝึกสาธุชนที่มาวัด   ๘๑
๑๙. วิธีชวนคนมานับถือพระพุทธศาสนา   ๘๓
๒๐. วิธีบอกบุญสร้างวัด   ๘๕
๒๑. สร้างคนสำหรับสร้างวัด   ๘๙
๒๒. เสน่ห์ของวัด   ๙๕
๒๓. อบรมธรรมทายาท   ๙๗
๒๔. อาหารวัด   ๙๘
๒๕. อย่าว่าแต่เขา   ๙๙

สัมภาษณ์พิเศษ   ๑๐๑
๒๖.๑ เต็นท์ยักษ์   ๑๐๒
๒๖.๒ โบสถ์   ๑๐๕
๒๖.๓ สภาธรรมกาย   ๑๐๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองคน ครองงาน

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองคน ครองงาน
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 109 หน้า

ขนาดไฟล์ 365 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • โลกแห่งเสรีภาพ เท่านั้นที่คนทุกต้องการ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร