หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ บางสิ่งที่แสวงหา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ บางสิ่งที่แสวงหา

   รวมบันทึกการเทศน์สอนธรรมะวันต่อวันของคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตลอดช่วงเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ พรรษาแรกที่ได้ชื่อว่า “พรรษาแห่งการบรรลุธรรม” ที่นับกันไปวันต่อวัน...เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสํานึกของทุกคนให้ไม่ประมาท และตื่นตัวในการ “แสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิต” ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้ง...

สารบัญ
1 ปฐมเริ่มพรรษาแห่งการบรรลุธรรม
6 ความมืดเป็นมิตร
9 มืด เมื่อย ฟุ้ง
12 การบวชเป็นภูมิอันยิ่งใหญ่
21 เครื่องมือของพระกับมาร
29 ฉลาดคิด
30 มีสิทธิ์เข้าถึงทุกครั้งที่นึก
34 ต้องหนีกฎแห่งกรรมให้พ้น
36 ระดับของการเห็นพระ
38 ธรรมชาติ
43 พระนิพพานต้องทําให้แจ้ง
49 ใจติดแล้วจะติดใจ
50 นั่งน้อย ไม่ใช่บุญน้อย
51 ใจหยุด ใจใส ใจจะสูง
52 สร้างบารมีทุกอนุวินาทีทั้งชาติทุกชาติ
55 ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน
57 พิสูจน์กฎแห่งกรรมด้วยพระในตัว
59 นิ่งจนถึงที่สุดของภาพ
61 ความลับจะถูกเปิดเผย
62 หยุดนิ่งเป็นบรมสุข
65 กําไรหรือขาดทุนชีวิต
68 มรรคผลนิพพานไม่จํากัดกาลเวลา
70 เอหิปัสสิโก
74 ยุคเสวยบุญ
76 อยากหยุดต้องหยุดอยาก
77 จัดสรรเวลาให้เป็น
79 พึ่งตัวเองได้ (๑)
82 พึ่งตัวเองได้ (๒)
84 เงินซื้อไม่ได้...ต้องทําเอง
85 ไม่แตกต่าง
86 หมดความแตกต่างเมื่อเข้าถึงธรรม
91 ทุกชีวิตต้องปฏิบัติธรรม
94 อานุภาพพระธรรมกาย
97 ในท้องมีพระ
101 ใจอินโนเซ้นท์
105 บุญ ๒ ระดับ
107 เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย
108 วางความเชื่อดั้งเดิมไว้ชั่วคราว
111 เรามีเวลาจํากัด
113 บางสิ่งที่แสวงหา
116 สนุกปากลําบากตัวเอง
117 คนเราเกิดมาทําไม
119 พระนิพพานอยู่ในตัว
122 ดูละครภายในดีกว่า
123 ถ้าปฏิบัติจริงต้องได้ผล
124 ระบบการควบคุมชีวิต
129 เวลาเท่ากัน ได้ไม่เท่ากัน
131 นั่งหลับตาคืออาชีพพระ
133 ทําความดี ๒๔ น.
137 จะซาบซึ้งต้องเข้าถึง
141 ถ้าไม่มีหลวงปู่ คิดแล้วหนาว
143 วิธีหาอริยทรัพย์ภายใน
149 อิทธิบาท ๔ ธรรมแห่งความสําเร็จ
150 ไม่ได้ตายเถอะ
151 บวชแล้วได้อะไร
155 ความเชื่อไว้บนหิ้ง ความจริงต้องพิสูจน์
157 ๔ ส. ช่วยให้ง่าย
163 บวชไปนิพพาน
170 ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
177 พอดีเมื่อพึงพอใจ
182 ทําทุกอิริยาบถ
183 หยุดเป็นตัวสําเร็จ
187 มหาปวารณา
191 เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (1)
193 เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (๒)

196 การบ้าน 10 ข้อ
199 วิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้นหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf บางสิ่งที่แสวงหา

ชื่อหนังสือ บางสิ่งที่แสวงหา
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 215 หน้า

ขนาดไฟล์ 10 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • Holy cnoicse data batman. Lol!

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล