หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ นิตยสารแจกฟรี V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

นิตยสารแจกฟรี V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

นิตยสาร V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2555

นิตยสารสำหรับอาสาสมัครและบุคคลที่สนใจ เรื่องราวของ Volunteers for World Peace อาสาสมัคร คือ ผู้อยู่เบื้องหลังงานบุญทั้งหมด

Content

โอวาทครูบาอาจารย์ เพื่อสร้างกําาลังใจ และฝึกตัวในการสร้างบารมี.................6

องศาทีม ข่าวสารจากคณะทําางานดูแลอาสาสมัคร.................8

ยินดีที่ได้รู้จัก รู้จักกับพี่ๆ ที่เคยเป็นอาสาสมัคร และได้เข้ามาอยู่เขตใน.................10

Spiritual เรื่องดีๆสร้างกําาลังใจ.................18

Behind the Scene เบื้องหลังงานบุญ ของอาสาสมัคร.................20

Star of Peace รู้จักอาสาสมัครที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา.................34

รู้หรือไม่ เรื่องที่ควรรู้ในการทําาหน้าที่ เจ้าของบ้าน เจ้าของวัด.................40

English for merit ฝึกภาษาไว้ เผื่อ Go Inter.................42

V-Peace Calendar ปฏิทินสําาหรับอาสาสมัคร เพื่อการสั่งสมบุญ.................44

จากพี่ถึงน้อง เกร็ดเรื่องราวดีๆ จากอดีตอาสาสมัคร ถึงอาสาสมัครใหม่.................49

ขําาขันและการ์ตูนพี่อ้วน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ขําาๆ หลังงานบุญ.................50
 

 

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf นิตยสารแจกฟรี V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

ชื่อหนังสือ นิตยสารแจกฟรี V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2555
ลำดับเรื่อง : V-Peace   จำนวนหน้า 52 หน้า

ขนาดไฟล์ 6 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 6 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล