หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง นรก-สวรรค์-ชีวิตหลังความตาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง นรก-สวรรค์-ชีวิตหลังความตาย

 

     พวกเปรต คือสัตว์ในอบายภูมิจำพวกหนึ่ง เมื่อมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ได้ก่อเวรไว้อย่างหนึ่ง คือเป็นคนโลภเห็นแก่ได้มากเกินไป จึงไปก่อเวรอทินนาทาน ลักรัพย์ของผู้อื่น ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรต

สารบัญ
๑. กายสัมภเวสี   ๙
๒. กินนร - กินรี  ๑๑
๓. เข้าทรงหลวงปู่ทวด  ๑๒
๔. เข้าทรงอีกแล้ว  ๑๓
๕. จุดเริ่มต้นของการเกิด  ๑๕
๖. ต้นงิ้ว ๑๖
๗ . ต้นนารีผล  ๑๗
๘ . ตายเพราะมะเร็ง  ๑๘
๙ . ตายแล้วไปไหน ๑๙
๑๐. ทำบุญกรวดน้ำไปให้ ๒๑
๑๑. ทำไมเทวดายังมีชนชั้น  ๒๓
๑๒. บ้านนี้มีวิญญาณ ๒๖
๑๓. ผีหลอก - ผีอำ   ๒๘
๑๔. เมื่อมาเกิด ๓๑
๑๕. ยังไงๆ ก็ไปที่เดียวกัน  ๓๒
๑๖. ยุคพระศรีอาริย์  ๓๓
๑๗ . เรื่องของคนเข้าทรง  ๓๔
๑๘ . วิมานแก้ว  ๓๕
๑๙ . ศพพี่ไม่เน่าเอย  ๓๗
๒๐. หมู่บ้านคนเข้าทรง  ๓๘
๒๑. หลวงพ่อวัดปากน้ำเข้าทรง  ๓๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง นรก-สวรรค์-ชีวิตหลังความตาย

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง นรก-สวรรค์-ชีวิตหลังความตาย
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 39 หน้า

ขนาดไฟล์ 160 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร