หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วิสัยบัณฑิต หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วิสัยบัณฑิต เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)  ความหมายของวิสัยบัณฑิต วิสัย แปลว่า ความสามารถ ความชำนาญ บัณฑิต แปลว่า ผู้มีใจผ่องใสเป็นปกติ

วิสัยบัณฑิต

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ความหมายของวิสัยบัณฑิต
วิสัย แปลว่า ความสามารถ ความชำนาญ
บัณฑิต แปลว่า ผู้มีใจผ่องใสเป็นปกติ

สารบัญ

คำนำ ๕
วิสัยบัณฑิต ๑
คนพาลกับบัณฑิตต่างกันอย่างไร ๙
ความหมายของวิสัยบัณฑิต ๑๕
บทฝึกวิสัยบัณฑิตส่วนบุคคล ๒๑
บทฝึกวิสัยบัณฑิตแบบเป็นทีม ๓๙
บัณฑิตพึงไม่ประมาท ๖๓
บรรณานุกรม ๖๗
ประวัติพระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว) ๖๘
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๖๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วิสัยบัณฑิต

ชื่อหนังสือ วิสัยบัณฑิต
ลำดับเรื่อง : พระราชภาวนาจารย์   จำนวนหน้า 74 หน้า

ขนาดไฟล์ 3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สาธุ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร