หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ชีวิตลิขิตได้ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

 

ชื่อหนังสือ ชีวิตลิขิตได้


ชีวิตลิขิตได้
- ข้อคิดธรรมะและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
- เมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติ ย่อมมีหลักประกันชีวิตที่แท้จริง
- หากเพราะได้รู้ก่อนที่จะสาย ชีวิตจึงไม่ตกอยู่ในอันตราย
- เราสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้ หาใช่พรฟมลิขิตหรือสิ่งอื่นใดมาลิขิตไม่
- ชีวิตอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ภพชาติต่อไปจะดีหรือร้ายอย่างไร ขึ้นอยู่กับตัวเราจะลิขิตชีวิตตัวเราเองให้เป็นเช่นไร

   ชีวิตลิขิตได้ เหมาะวำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานการณ์ (ผู้ป่วย ผู้ไม่ป่วย ฯลฯ) ผู้ต้องการคำตอบของชีวิตว่า เราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต และจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ
คำนำ   ๓
เวลาในโลกนี้มีจำกัด   ๙
ชีวิตเป็นของน้อย   ๑๓
โลกนี้คือที่สำหรับสร้างบารมี   ๒๑
ต้องมีเป้าหมายไปนิพพาน   ๒๗
พระนิพพานอยู่ที่ไหน   ๓๑
แผนผังของชีวิต   ๓๗
โลกที่ไร้แก่นสาร   ๔๕
ที่เกิด ที่ดับ ที่หลับ ที่ตื่น   ๕๑
เกิดมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ   ๕๕
๑ นาที หลังตื่นนอน   ๕๙
ผู้ป่วยที่สง่างาม   ๖๑
ระเบิดเวลาแห่งชีวิต   ๖๗
ยามขับขันให้แข็งใจเข้ากลางไว้   ๗๑
๓ เฮือกสุดท้าย คล้ายใจตกศูนย์   ๗๕
บุญเป็นที่พึ่งในปรโลก   ๗๙
ชีวิตที่ทรงคุณค่า   ๘๓
คำอธิษฐานจิต   ๘๘
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น   ๙๑
แผนที่ไปวัดพระธรรมกาย   ๑๐๔หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ชีวิตลิขิตได้

ชื่อหนังสือ ชีวิตลิขิตได้
ลำดับเรื่อง : เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์   จำนวนหน้า 106 หน้า

ขนาดไฟล์ 1.95 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล