หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ๑๐๐ วาทะเถรภูมิ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ ๑๐๐ วาทะเถรภูมิ
รวมอมตะวาทะของพระอรหันต์ จากพระไตรปิฏก

คำปรารภ

    คำพูด ในโลกของเรานี้ แม้มีมากมายหลายหมื่น แสน ล้านคำ บางถ้อยคำอาจดูสละสลวย ไพเราะเพราะพริ้ง บางคำดูวิจิตรพิสดารแต่ถ้าคำพูดเหล่าใดไม่ก่อให้เกิดระโยน์ ซ้ำยังนำมาซึ่งความทุกข์ คำพูดเหล่านั้น ก็ไม่นับว่าเป็นคำพูดที่ดี

    ตรงกันข้ามกับคำพูดี่ฟังแล้วพาใจให้หลุดพ้นจากห้วงวัฏฏสงสาร นำมาสึ่งความสุขอันเป็นนิรันดร์ คำพูดนั้นแม้มีจำนวนเพียงเล็กน้อยก็นับได้ว่าเป็นคำพูดั้นเยี่ยม ควรค่าแก่การฟังและนำไปใช้ในชีวิต

    คณะผู้จัดทำตระหนักและซาบซึ้ง เพราะตลอดระยะเวลา 10 พรรษา ที่ผ่านมาได้อาศัยคำพูดเหล่านี้ฝึกฝนอบรมตนมาตลอด

    ในโอกาสนี้จึงได้จัดำหนังสือ "๑๐๐ วาทะเถรภูมิ" สึ่งรวบรวมมาจาก ขุกนิกาย เถรคาถาและเถรีคาถา ในพระไตริฎก สึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอมตวาะของพระอรหันต์เถระและพระอรหันต์เถรีทั้งสิ้น นอกจากมีความไพเราะในเชิงภาษาเพียบพร้อมไปด้วยธรรมะละเอียด ลึกซึ้งแล้วบางวาทะก็เป็นอุทาหรณ์ สอนจิต บางวาทะก็เสริมสร้างกำลังใจ ควรค่าแก่การนำมาฝึกฝนอบรมบ่มบารมีของตนให้แก่รอบยิ่งๆ ขึ้นไป

    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่าน จะได้ข้อคิดดีๆ จากหนังสือ "๑๐๐ วาะเถรภูมิ" เล่มนี้ และนำไฏิบัติให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ๑๐๐ วาทะเถรภูมิ

ชื่อหนังสือ ๑๐๐ วาทะเถรภูมิ
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ สำนักพัฒนาบุคลากร   จำนวนหน้า 127 หน้า

ขนาดไฟล์ 408 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 408 KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร