หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วัยใส ใจใส (ฉบับ ๒ ภาษา) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

หนังสือ วัยใส ใจใส (ฉบับ ๒ ภาษา)

หนังสือ วัยใส ใจใส (ฉบับ ๒ ภาษา)

           เราจะสอนธรรมะกับเด็กๆหรือ ลูก หลานอย่างไร? 
           เมื่อเห็นเด็กๆ รุมทำร้ายสัตว์, เมื่อเห็นเด็กๆ แกล้งทรมานสัตว์
           เมื่อเห็นเด็กๆ แย่งกันใส่บาตรกับพระเพียงรูปเดียว
           เมื่อเด็กต้องตกอยู่ในที่เสี่ยงภัยตามลำพัง
           เมื่อเด็กมีพ่อแม่ที่ไม่เชื่อเรื่องบุญและบาป, 
           เมื่อเด็กมีเพื่อนต่างลัทธิความเชื่อ
           ธรรมะสอนเด็ก ให้รักบุญ กลัวบาป ผ่านคาถาธรรมบท ๖ เรื่อง  เป็นเรื่องสั้น อ่านง่ายๆ มีภาพประกอบ"

Contents / สารบัญ
Preface/คำนำ .................... 5
1 The Story Many Youths / เรื่องเด็กหลายคน .................... 9
2 Story of Three Groups of Persons / เรื่องชน ๓ คน ....................  15
3 The Story of Five Hundred Boys / เรื่องเด็ก ๕๐๐ คน ....................  23
4 The Story of a Wood Cutter's Son / เรื่องบุตรคนหาฟืน (นายทารุสากฏิกะ) ....................  31
5 The Story of Mattakundali / เรื่องนายตุ้มหูเกลี้ยง (มัฏฐกุณฑลี)  ....................  45
6 The Story of the Disciples of Non-Buddhist Teachers / เรื่องลูกศิษย์ต่างศาสนา (สาวกเดียรถีย์)  ....................  55
บทสรุป  ....................  60
7 Kumara Sutta / กุมารกสูตร  ....................  63หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ วัยใส ใจใส (ฉบับ ๒ ภาษา)

ชื่อหนังสือ วัยใส ใจใส (ฉบับ ๒ ภาษา)
ลำดับเรื่อง : สมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนา ศีลธรรมโลก   จำนวนหน้า 73 หน้า

ขนาดไฟล์ 10 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล