หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หนังสือรวมโอวาทการปฏิบัติธรรม ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

หนังสือรวมโอวาทการปฏิบัติธรรม ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เนื่องในมุทิตา อายุ ๖๐ ปี พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺญาทีโป  วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

หนังสือรวมโอวาทการปฏิบัติธรรม
ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เนื่องในมุทิตา อายุ ๖๐ ปี พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺญาทีโป

ชีวิตของสมณะ คือ การปฏิบัติธรรม คัดสรรโอวาทการปฏิบัติธรรม จากพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)


อายุหกสิบแล้ว เร็วจัง
รู้สึกบุญทำยัง นิดน้อย
เวลาที่เหลือกำลัง จะหมด ไปเฮย
ต้องทุ่มใจเกินร้อย มุ่งหน้าหยุดใจ
โลกนี้ว่างเปล่าไร้ แก่นสาร
สรรพสิ่งบ่ยืนนาน หมดสิ้น
เหลือไว้แต่บุญทาน กรรมแต่ง
เกิดแก่เจ็บตายดิ้น อยู่ห้วงกิเลสมาร
ชีวิตนับจากนี้ ขวบปี
รีบเร่งสร้างบารมี มากไว้
ถึงคราว ดับชีวี ลาโลก
มีพระธรรมกายได้ จึ่งพ้นภัยมาร


พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺญาทีโป
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

 

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือรวมโอวาทการปฏิบัติธรรม ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เนื่องในมุทิตา อายุ ๖๐ ปี พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺญาทีโป

ชื่อหนังสือ หนังสือรวมโอวาทการปฏิบัติธรรม ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ลำดับเรื่อง : ใจ...หยุด ๒๔ น.   จำนวนหน้า 0 หน้า

ขนาดไฟล์ 6 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 6 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 13
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร