หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วิปัสสนาวงศ์ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ วิปัสสนาวงศ์

   พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙) อดีตกรรมการมหาเถระสมาคม และอดีตเข้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นพระนักปริยัติ และนักปฏิบัติ คือฝ่ายปริยัตินั้นท่านได้ศึกษาเล่าเรียน จนสามารถจนเปรียญธรรม ๙ ประโยค และค้นคว้ารจนาหนังสือทางพระพุทธศาสนา จำนาน ๑๐ กว่าเล่ม และส่งเข้าประกวดวรรณกรรมไทยขนาดใหญ่ ตามประกาศของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซึ่งจัดให้มีการประกวดวรรณกรรมในวิชาการหลายสาขา อาทิ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วัฒนธรรม ศาสนา แต่จะพิจารณาคัดเลือกสำนวนที่ควรแก่การชนะเลิศเพียงฉบับเดียว เพื่อเผยแผ่ให้เป็นสมบัติของชาติและมรดกของอนุชนต่อไปภายหน้า

    ผลปรากฏว่าวรรณกรรมไทย สาขาศาสนา ที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ๓ ครั้ง คือเรื่อง ภูมิวิลาสินี วิมุตติรัตนมาลี กรรมทีปนี พร้อมได้รับคำชมเชยว่าเป็น เพชรน้ำเอก ในวงการวรรณกรรม ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงแก่วงการคณะสงฆ์ไทยหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วิปัสสนาวงศ์

ชื่อหนังสือ วิปัสสนาวงศ์
ลำดับเรื่อง : พระพรหมโมลี(วิลาส ญาณวโร ป.ธ.๙)   จำนวนหน้า 110 หน้า

ขนาดไฟล์ 905 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • ขอขอบคุณครับ...

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล