หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เดือนสิงหาคม 59 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี


วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เดือนสิงหาคม 59
 

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เดือนสิงหาคม 59

 

ถ้าชาวพุทธไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยพระภาคใต้
มูลนิธิธรรมกายโดยพระเทพญาณมหามุณี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ส่งแรงใจและอาหารแห้งน้อมถวายแด่พุทธบุตรผู้หยัดสู้อยู่ใน 4 จังหวัดภาคใต้มานานกว่า 12 ปี

 

    วัดพระธรรมกายแมนเชตเตอร์ ประเทศอังกฤษ บูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคม 59  เปิดสอบธรรมสนามหลวง ร้านอาหารเพชรไพลินถวายเพลพระ ปุพพเปตพลี ร้านเจ้าพระยา Liverpool ถวายเพลพระ ร้านเจ้าพระยา Leeds ถวายเพลพระร้านเจ้าพระยา Manchester ถวายเพลพระ , ข่าวงานบุญอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคม ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ , ประมวลภาพพิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายกองทุนบุญต่างๆ และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 วัดพุทธฮัมบวร์ก  กิจนิมนต์ ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า ณ ร้านเสริมสวย Nocsalon เมือง Bad Pyrmont กิจนิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่และร้านนวด เมือง Bremen  กิจนิมนต์ ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า ณ เกาะ Sylt , วัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดบูชาข้าวพระ เดือนกรกฎาคม ปฏิบัติธรรมเมือง สตุทท์การ์ท ,วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีสวดอุทิศส่วนกุศล และพิธีขลิบปอยผมธรรมทายาท , วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก พระผู้ใหญ่เยี่ยมชมวัด สอบธรรมสนามหลวงปีที่ 7 , วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2559   จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว และร่วมกันจัดงานบุญบูชาข้าวพระ ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด  ต้อนรับพระผู้ใหญ่ เซ็นสัญญาวัดแห่งใหม่ , บูชาข้าวพระต้นเดือนกรกฎาคม   วัดพุทธเวียนนา  บ้านกัลยาณมิตร เมืองทูล


สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๗๔ ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอนที่ ๑๑ หมวดที่ ๒ โภชนปฏิสังยุต ข้อ ๑๔-๒๓

ปุจฉา-วิสัชนา
๗๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : เราจะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างไร?
๘๒ ข้อคิดรอบตัว : ข้อสงสัยเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย
๙๖ ฝันในฝัน : เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์บูชาพระพุทธสรีระ
๑๐ ทบทวนบุญ : บวชฝึกฝน บำเพ็ญตนมีกตัญญูรู้คุณ
๒๔ เคลียร์ข่าววัด : เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอวดอุตริมนุสธรรมหรือไม่
๓๐ เรื่องจากปก : ถ้าชาวพุทธไม่ช่วย แล้วใครจะช่วยพระภาคใต้
๓๘ เรื่องเด่น : ทำไมพระภิกษุจากวัดต่างๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจหลวงพ่อธัมมชโย
๔๖ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๔)
๕๒ สร้างโลกแก้ว : สันติภาพที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากสันติสุขภายใน
๕๘ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ยิ่งให้ สมบัติใหญ่จะหลั่งไหลมา
๖๔ บทความน่าอ่าน : ใบลานเถรวาท... จารพระศาสน์สืบสายคัมภีร์
๗๐ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๗๒ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ทำคุณบูชาโทษ
๘๘ DOU ความรู้สากล : การเป็นนักสร้างบารมี
๙๒ อานุภาพ “สัมมาอะระหัง” : “สัมมาอะระหัง” รวยเร็ว รวยแรง สำเร็จจริง
๑๑๐ ข่าวบุญในประเทศ
๑๑๒ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๒๘ บทบรรณาธิการ : วัดพระธรรมกายสอนให้ทำบุญจนหมดตัวจริงหรือ? ...ถือว่าสอนผิดหรือไม่?

 

 
วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เดือนสิงหาคม 59

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เดือนสิงหาคม 59
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญทวีปยุโรป   จำนวนหน้า 179 หน้า

ขนาดไฟล์ 22 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 22 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล