หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ทันโลกทันธรรม 1 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

หนังสือ ทันโลกทันธรรม 1  โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D.; Ph.D.

หนังสือ ทันโลกทันธรรม 1

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D.; Ph.D.

 

 

คำนำ


       โลกแห่งเทคโนโลยีก้าวลํ้านำยุคเพียงใดธรรมกลับดำรงอยู่อย่างไม่เคยล้าสมัย ทั้งที่ทุกสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงไป แต่หลักธรรมกลับไม่เคยเปลี่ยนแปลง

     ดังพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D., Ph.D. ที่ทำให้เราเห็นชัดว่า หากเราน้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาลัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เราก็จะสามารถมองโลกที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยสิ่งที่ลวงตานี้อย่างรู้เท่านั้น

     ชมรมแทงตลอดในธรรม จึงกราบขออนุญาตนำพระธรรมเทศนาของท่านในรายการ "ทันโลก ทันธรรม" ออกอากาศทางซ่อง DMC ซึ่งเรียบง่ายด้วยถ้อยคำ แต่คมคายด้วยคมความคิด จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้สืบเนื่องต่อจากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัฃมังคลาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางให้พวกเราทั้งหลาย น้อมนำธรรมะมาเป็นหลักใจ และก้าวทันโลกที่เหวี่ยงหมุนไป โดยทรงตัวได้อย่างมั่นคง เพื่อให้เราเป็นที่พึ่งให้กับตนเองและซาวโลกได้อย่างแท้จริง

 

ชมรมแทงตลอดในธรรม
พฤศจิกายน 2553

 

สารบัญ


อุปนิสัยสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง ...................................... 9
เด็กไทยใครว่าโง่ ...................................... 17
การอ่านสร้างปัญญา ...................................... 21
สมองกับใจ ...................................... 29
ทำไมคนฉลาดถึงตัดสินใจโง่ ๆ ...................................... 33
เรียนอย่างไรให้มีความสุขในมหาวิทยาลัย ...................................... 37
การรับน้องใหม่ ...................................... 43
ประโยชน์ของการอบรมธรรมทายาท ...................................... 49
สื่อ ...................................... 55
วันครอบครัว ...................................... 65
เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความรับผิดชอบ ...................................... 71
วันคุ้มครองโลก ...................................... 79
คลื่นความคิดกับการรักษาโรค ...................................... 85
ความรู้เรื่องทรัพย์ที่เศรษฐีมองข้าม ...................................... 91
ประวัติผู้เขียน ...................................... 98

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ ทันโลกทันธรรม 1  โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D.; Ph.D.

ชื่อหนังสือ ทันโลกทันธรรม 1
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 101 หน้า

ขนาดไฟล์ 16 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล