หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เดือนตุลาคม 59 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เดือนตุลาคม 59


วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เดือนตุลาคม 59

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน  จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย บูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่าสามัคคี , วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก  จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัด ถวายยารักษาโรค เนื่องในวันธรรมชัย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร เมือง คอลิ่ง ทำบุญเปิดร้านนวดไทย ร้าน Barn Original Thai Massage & Skønhedssalon ณ เมือง Ikast , วัดพุทธเวียนนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ ถวายผ้าป่ากองทุนยารักษาโรค เนื่องในวันธรรมชัย บ้านกัลยาณมิตร ทำบุญบ้าน เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ฉันเพลและนำปฏิบัติธรรม ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ และถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม , วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์  จัดงานบุญวันธรรมชัย ปฏิบัติธรรมเข้ากะเข้ากลาง และพิธีถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทาน , วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดกิจกรรมงานบุญวันธรรมชัย งานบุญบูชาข้าวพระ และตัดปอยผมผู้เข้าอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท สอนสมาธิชาวท้องถิ่น ปฏิบัติธรรม เมืองอัลกอย (Allgäu) ถวายการต้อนรับพระผู้ใหญ่ กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จัดสวดพระปาฏิโมกข์ทุกวันพระใหญ่ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย , วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบูชาธรรมพระเทพณาณมหามุนี เนื่องในวันธรรมชัย งานบุญบูชาข้าวพระประจำเดือน ถวายเทียนพรรษา และตัดปอยผมสามเณร เปิดบ้านกัลยาณมิตร สวดพระปาฏิโมกข์ Family Camp , วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ บูชาข้าวพระเดือนกันยายน ฉลองครบ 10 ปี วัดพระธรรมกายนอร์เวย์  นักเรียนจากมหาลัย Høgskolen i Sørøst-Norge เข้ามาศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนา , วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์  จัดพิธีบูชาข้าวพระ บวชอุบาสิกาแก้ว  

 

๙๙ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ร่วมสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย

 
"เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำอะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใด
ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น
บุญย่อมนำผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว"


พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 
 
สารบัญ
พระธรรมเทศนา
๘๖ ต้นบัญญัติมารยาทไทย : ตอนที่ ๑๓ หมวดที่ ๓ ธัมมเทสนาปฏิสังยุต ข้อ ๑-๖
ปุจฉา-วิสัชนา
๙๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : การสวดมนต์ให้พรของพระสงฆ์มีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไร ?
๙๔ ข้อคิดรอบตัว : พระพุทธศาสนาในสายตาชาวโลก
๑๐๖ ฝันในฝัน : กาลทานในสภาวะที่ไม่ปกติ
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์ถวายดอกบัวและธงชัย
๐๘ ทบทวนบุญ : วันสมาธิโลก วันแห่งเกียรติยศของวงการพระพุทธศาสนา
๒๘ เคลียร์ข่าววัด : วัดพระธรรมกายสร้างใหญ่ผิดหลักคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่...?
๓๘ สร้างคนให้เป็นคนดี : เพื่อโอกาสแห่งศรัทธาบวชพระในพรรษา ๓ โครงการ
๔๘ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๖)
๕๔ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ทานบารมี จุดเริ่มต้นแห่งความดีทั้งปวง
๖๐ บทความน่าอ่าน : วิถีใบลาน แห่งน่านนคร
๖๖ สร้างโลกแก้ว : ความหวังใหม่ ณ ทุ่งหญ้าและผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่แห่งแอฟริกา
๗๒ วันสำคัญ : คำสอนพ่อเปลี่ยนชีวิตลูก
๗๖ ช่วยภาคใต้ : แม้หลวงพ่อมีภัย ยังยืนหยัดช่วยภาคใต้ตลอดมา
๘๐ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๘๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๘๔ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ฝึกตนฝึกใจไปนิพพาน
๙๘ DOU ความรู้สากล : การปฏิบัติเพื่อฝึกใจตามเส้นทางสายกลาง
๑๐๒ อานุภาพ “สัมมาอะระหัง” : ภาวนา “สัมมาอะระหัง” งานเข้า เงินเข้า อย่างสบาย ๆ
๑๒๑ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๓๖ บทบรรณาธิการ : ศิษย์วัดพระธรรมกายทำอย่างนี้เพราะอะไร ?

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เดือนตุลาคม 59

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เดือนตุลาคม 59
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 0 หน้า

ขนาดไฟล์ 16 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 45 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 9
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล