หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ชาดก เรื่องโปรด The Favorite Jakatas หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

หนังสือ ชาดกเรื่องโปรด The Favorite Jakatas

 

หนังสือ ชาดกเรื่องโปรด The Favorite Jakatas

 

คำนำ


         ชาดกเรื่องโปรดเล่มนี้ ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับอยู่หลายครั้งกว่าจะเป็นรูปเล่มดังที่ปรากฏ

      ทั้งสี่เรื่องมีท้องนิทานที่เป็น ไปในแนวทางเดียวกัน แม้จะอยู่ต่างหมวดต่างนิบาต เหตุที่ทรงปรารภต่างกัน หรือแม้แต่ผลการฟังธรรมจะแตกต่างกัน

       เป็นวิธีการเรียนแบบวิเคราะห์ เชื่อมโยง เพื่อช่วยในการจดจำเรื่องราวและสาระต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

       พระโพธิสัตว์ ลูกนางยักษิณี นักสะกดรอยเท้า (ปทกุสลมาณวชาดก) ม้าบินพูดได้ (วลาหกัสสชาดก) ทั้งสองเรื่องมียักษิณีปรากฏอยู่ในท้องเรื่องส่วนเรื่องอื่นๆ ก็ออกจะอภินิหารอยู่มากสำหรับยุคนี้ พญานกพูดได้ (ฆตาสนชาดก), ช้างแสนรู้เหาะได้ (ทุมเมธชาดก) 

        หวังว่าผู้อ่านจะได้รับข้อคิด คติธรรม ความสนุกสนานเพลิดเพลินในเนื้อหา และสาระ รวมถึงภาษาที่ใช้ด้วยไปในตัว

 

ขอแสงสว่างแห่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จงบังเกิดในดวงใจของทุกๆท่านเทอญ
สิริปุณฺโณ
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


 

Contents สารบัญ
คำนำ..................................................................................................................5

Padakusalamanava-Jataka.
ปทกุสลมาณวชาดก ว่าด้วยภัยที่เกิดแต่ที่พึ่งอาศัย........................................................9
สรุปเรื่องย่อ.......................................................................................................56
ข้อคิดจากชาดก..................................................................................................58
ความสัมพันธ์ของชาดกทั้ง ๔ เรื่อง..........................................................................63

Valahassa -Jataka
วลาหกัสสชาดก ว่าด้วยความสวัสดี.........................................................................65
สรุปเรื่องย่อและข้อคิดจากชาดก............................................................................78

Ghatasana -Jataka
ฆตาสนชาดก ว่าด้วยภัยที่เกิดจากที่พึ่ง....................................................................81
สรุปเรื่องย่อและข้อคิดจากชาดก............................................................................88

Dummedha -Jataka
ทุมเมธชาดก คนโง่ได้ยศก็ไม่เกิดประโยชน์..............................................................91
สรุปเรื่องย่อและข้อคิดจากชาดก..........................................................................102

Appendix ภาคผนวก
แผนภูมิชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง.........................................................................108


Sponsoring Contributors
รายนามเจ้าภาพ...............................................................................................129
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ ชาดกเรื่องโปรด The Favorite Jakatas

ชื่อหนังสือ ชาดก เรื่องโปรด The Favorite Jakatas
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 130 หน้า

ขนาดไฟล์ 6 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 6 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 10
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล