หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ทันโลก ทันธรรม5 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ทันโลก ทันธรรม5

คำนำ
         เทคโนโลยีอาจย่อโลกให้เล็กลงได้ แตไม่อาจทำให้มนุษย์มองเห็นโลกได้อย่างแจ่มชัด มีเพียงธรรมะของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าที่ทำให้เราเห็นความเป็นไปของโลกและจักรวาล เห็นเส้นทาง
อันยาวไกลแห่งวัฏสงสาร
         แม้การเกิดดับของจักรวาล ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวของกาลเวลา ที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่า มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร พระมหาสมขาย ธานวุฑฺโฒ จึงได้เมตตานำธรรมะของ
พระพุทธองค์มาย่อโลกให้เราเห็นอย่างแจ่มชัดเพื่อการดำเนินขึวิตอย่างผู้รู้
         ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ทื่เทศน์สอน
ธรรมะและการดำเนินชีวิตที่สอดประสานกันอย่างกลมกลืนนี้ เพี่อชี้ทางสว่าง สร้างพลังใจให้สาธุซนทั้งหลายสามารถนำพาชีวิตตนและชาวโลก ให้พบกับความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน

สารบัญ
คุณภาพใจในยุคสังคมไซเบอร์ ..................................................................... 9 
ประเทศไทยวัยชรา................................................................................... 17
ภัยพิบัตและการแก้!ข ................................................................................27 
นอนไม่หลับ............................................................................................ 35
มองบวก คิดบวก...................................................................................... 45
ตัดใจ...เพื่อขัยชนะ ...................................................................................53 
รูปร่าง หน้าตา กับความพอใจ...................................................................... 61
การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อการป้องกันข่าวลือ.............................................. 71 
ฮวงจุ้ย................................................................................................... 91
สามก๊ก...................................................................................................99
มนุษย์ต่างดาว........................................................................................ 109หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ทันโลกทันธรรม5

ชื่อหนังสือ ทันโลก ทันธรรม5
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 117 หน้า

ขนาดไฟล์ 16MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล