หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุเล่ม24 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

บทนำเรื่อง
      ผู้ที่เลี่อมใสในพระรัตนตรัยทั้งหลายที่ได้ประสบกับอานุภาพของพระมหาสิริราชธาตุได้ส่งเรื่องราวของตนเองหรือผู้ที่ใกล้ชิดมายังคณะผู้จัดทำซึ่งทางทีมงานก็ได้รวบรวมไว้เป็นจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ เรื่อง โดยได้คัดสรรเรื่องราวของอานุภาพของพระมหาสิริราซธาตุในด้านต่างๆ เซ่น รอดตายหายป่วย ร่ำรวย หลุดหนี้ และประสบความสำเร็จได้ดังใจปรารถนา ฯลฯซื่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขี้นจริง มีทั้งพยานวัตถุและพยานบุคคลยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำมาทยอยจัดพิมพ์ไห้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องราวโดยที่คณะผู้จัดทำได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องที่ผู้อ่านทุกท่านสามารถ
รับรู้และนำไปเป็นกำลังใจเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีได้เป็นอย่างดีสำหรับอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม ๒๔ในมือของท่านนี้มีจำนวน๑๘ เรื่องด้วยกัน อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุแต่ละเรื่องที่ส่งมานั้น ทางคณะผู้จัดทำได้จัดเก็บบันทึกไว้เป็นอย่างดี เพื่อรักษาเป็นประวัติศาสตร์และยืนยันให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถีงอานิสงส์ของการกระทำความดี แล้วจะได้นำไปประพฤติปฎิบัติตามสืบต่อไปเรื่องราวต่างๆ ในหนังสิออานุภาพพระมหาสิริราชธาตุที่ได้จัดพิมพ์ให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเศษเสี้ยวของอานุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยดังคำที่ว่า "อัปปมาโณ พุทโธ อัปปมาโณ ธัมโม อัปปมาโณ สังโฆ"อานุภาพพระพุทธคุณช่วยกำจัดทุกข์ อานุภาพพระธรรมคุณช่วยขจัดภัยอานุภาพพระสังฆคุณช่วยขจัดโรค บุคคลทั้งหลายผู้หมั่นสวดสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัย มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธามั่นคง โดยไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยย่อมทำให้บุคคลเหล่านั้น ประสบแต่ความสุขความเจริญ อุปสรรคพาลภัยมลายสูญ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้อย่างแน่นอน

สารบัญ
บทนำเรื่อง๒
โอวาทพระราชภาวนาวสุทธิ้ (หลวงพ่อธัมมชโย)๔
พระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ"๙
เรี่องที่ ๒๑๙ ไม่ต้องเซ้งตึก๑๑
เรื่องที๋ ๒๒๐ เสิยงดังที่กลางท้อง๑๓
เรื่องที่ ๒๒๑ คนมีบุญ๑๖
เรื่องที่ ๒๒๒ ล้ำค่า๑๘
เรื่องที่ ๒๒๓ ขับมาได้อย่างไร๒๐
เรื่องที่ ๒๒๔ ใครมาเตือน๒๓
เรื่องที่ ๒๒๕ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ๒๕
เรื่องที ๒๒๖ มัมมี่๒๘
เรื่องที่ ๒๒๗ ขอต่อชีวิต๓๐
เรื่องที่ ๒๒๘ จับไม่เจอผิด๓๒
เรื่องที่ ๒๒๙ ยอโทษให้๓๗
เรื่องที่ ๒๓๐ หนูเข้าใจ๔๑
เรื่องที่ ๒๓๑ บิดมือดัง ก๊อก๔๒
เรื่องที่ ๒๓๒ มีพระอะไรดี๔๔        
เรื่องที่ ๒๓๓ บุญรักษา๔๖
เรื่องที่ ๒๓๔ ขายดีที่ญี่ปุ่น๔๙
เรื่องที่ ๒๓๕ รถลอยได้๕๑
เรื่องที่ ๒๓๖ ที่สุดก็สมหวัง๕๔
 บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราซธาตุ๕๗
 มหาสุวรรณนิธิสิริมังคลาธิษฐาน๕๘
 พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์๖๑
 คำอธิษฐานจิตสร้างมหาธรรมกายเจดืย์๖๒
 รายนามผู้ร่วมอนุโมทนาในการพิมพ์หนังสือ๖๓หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุเล่ม24
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 68 หน้า

ขนาดไฟล์ 13MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล