หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุเล่ม26 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

บทนำเรื่อง
ผู้ที่เลี่อมใสในพระรัตนตรัยทั้งหลายที่ได้ประสบกับอานุภาพของพระมหาสิริราชธาตุได้ส่งเรื่องราวของตนเองหรือผู้ที่ใกล้ชิดมายังคณะผู้จัดทำ
ซึ่งทางทีมงานก็ได้รวบรวมไว้เป็นจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ เรื่อง โดยได้คัดสรรเรื่องราวของอานุภาพของพระมหาสิริราซธาตุในด้านต่างๆ เซ่น รอดตาย
หายป่วย ร่ำรวย หลุดหนี้ และประสบความสำเร็จได้ดังใจปรารถนา ฯลฯซื่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขี้นจริง มีทั้งพยานวัตถุและพยานบุคคลยืนยันว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำมาทยอยจัดพิมพ์ไห้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องราวโดยที่คณะผู้จัดทำได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องที่ผู้อ่านทุกท่านสามารถ
รับรู้และนำไปเป็นกำลังใจเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีได้เป็นอย่างดีสำหรับอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม ๒๖ในมือของท่านนี้มีจำนวน
๑๔ เรื่องด้วยกัน อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุแต่ละเรื่องที่ส่งมานั้น ทางคณะผู้จัดทำได้จัดเก็บบันทึกไว้เป็นอย่างดี เพื่อรักษาเป็นประวัติศาสตร์และ
ยืนยันให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถีงอานิสงส์ของการกระทำความดี แล้วจะได้นำไปประพฤติปฎิบัติตามสืบต่อไปเรื่องราวต่างๆ ในหนังสิออานุภาพพระมหาสิริราชธาตุที่ได้จัดพิมพ์ให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเศษเสี้ยวของอานุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยดังคำที่ว่า "อัปปมาโณ พุทโธ อัปปมาโณ ธัมโม อัปปมาโณ สังโฆ"อานุภาพพระพุทธคุณช่วยกำจัดทุกข์ อานุภาพพระธรรมคุณช่วยขจัดภัยอานุภาพพระสังฆคุณช่วยขจัดโรค บุคคลทั้งหลายผู้หมั่นสวดสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัย มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธามั่นคง โดยไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยย่อมทำให้บุคคลเหล่านั้น ประสบแต่ความสุขความเจริญ อุปสรรคพาลภัยมลายสูญ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้อย่างแน่นอน

สารบัญ
บทนำเรื่อง๒
โอวาทพระราชภาวนาวสุทธิ้ (หลวงพ่อธัมมชโย)๔
พระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ"๑๐
เรี่องที่ ๒๕๒ ต้านคลื่นเเม่เหล็ก๑๒
เรื่องที๋ ๒๕๓ คนขับหลับใน๑๗
เรื่องที่ ๒๕๔ ขายอย่างอัศจรรย์๑๙
เรื่องที่ ๒๕๕ สุดวิสัย๒๑
เรื่องที่ ๒๕๖ ให้หมั่นสวด๒๓
เรื่องที่ ๒๕๗ ถึงจะเด็ก เเต่ใจใหญ่๒๕
เรื่องที่ ๒๕๘ ไม่เป็นไร เรามีพระ๒๘
เรื่องที ๒๕๙ สวนกระเเส๓๐
เรื่องที่ ๒๖๐ คลื่นใต้น้ำ๓๔
เรื่องที่ ๒๖๑ อัดติดกำเเพง๓๖
เรื่องที่ ๒๖๒ ความดันหาย๔๐
เรื่องที่ ๒๖๓ ยอดนักบุญ๔๔
เรื่องที่ ๒๖๔ ใครมาอุ้ม๔๙
เรื่องที่ ๒๖๕ สู้ไม่ถอย๕๒        
 บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราซธาตุ๕๗
 มหาสุวรรณนิธิสิริมังคลาธิษฐาน๕๘
 มหาธรรกายเจดีย์๕๙
 อานิสงส์การสร้างพระธรรมกายประจำตัว๖๐
 พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์๖๑
 คำอธิษฐานจิตสร้างมหาธรรมกายเจดืย์๖๒
 รายนามผู้ร่วมอนุโมทนาในการพิมพ์หนังสือ๖๓

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุเล่ม26
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 68 หน้า

ขนาดไฟล์ 11MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล