หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ จุลสารธรรมกายเจดีย์ ฉบับพิเศษ ๔ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำปรารภ
           ธรรมกายเจดีย์เป็นพระมหาเจดีย์ยิ่งใหญ่ที่จำลองมาจากการปฎิบัติธรรมขั้นสูง เพื่อให้บังเกิดขึ้นในโลกนี้ เปิดโอกาสให้มหาชนผู้ปรารถนาบุญกุศลสามารถบำเพ็ญบารมีทุก ๆ ประการได้เต็มที่
          พระสุธรรมยานเถร (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานการก่อสร้าง โดยดำเนินงานมาแล้วเป็นขั้นตอนคือ เริ่มพิธีกลั่นแผ่นดินด้วยการเจริญสมาธิภาวนา ณ บริเวณที่จะสร้างธรรมกายเจดีย์ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๓๘ และในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม๒๕๓๘ ร่วมกันอธิษฐานจิต นำดินและทรายมาโปรยลงบริเวณที่ก่อสร้างและวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๘ ทำพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ ในการก่อสร้างธรรมกายเจดีย์
            บัจจุบัน ปิ ๒๕๓๙ กำลังดำเนินการหล่อและตอกเสาเข็มที่เหลืออึก๓,๓๓๒ ด้น ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งดำเนินงานก่อสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำบริสุทธิ์ หนักกว่าพันกิโลกรัมของหลวงพ่อวัดปากนํ้าภาษีเจริญ ไปพร้อมกัน
            บนธรรมกายเจดีย์อันศักดิ้ลิทธิ้ มีพระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างหริอชื่อของผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ผู้คนได้เคารพกราบไหว้บูขาคู่พระ-มหาเจดีย์ตลอดไป
           เมื่อทางวัดประกาศข่าวการสร้างธรรมกายเจดีย์ออกไปอย่างแพร่หลายได้มีประขาขนผู้มีจิตศรัทธาร่วฺมบุญด้วยจำนวนมาก ทั้งสร้างให้แก่ตนเองและอุทิศให้ผู้อี่นหลายรายเมื่อได้ร่วมบุญไปแล้ว พบความมหัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นแก่ตนเอง เข่น พบความสงบร่มเย็นในครอบครัว พบความเจริญ
         รุ่งเรืองในอาฃืพการงาน หายจากโรคภัยร้ายแรง พ้นจากภัยพิบัติ ฝันเห็นสมบัติทิพย์ที่เกิดคอยอยู่ในภพหน้า เห็นตัวจริงหรือฝันเห็นผู้รับส่วนบุญมาแสดงความขอบใจ ฯลฯ
          อุบาสิกาถวิล (บุญทรง) วัติรางกูล ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ เหส่านี้จากคำบอกเล่า จากจดหมายและทางโทรศัพท์อยู่เสมอ เห็นว่าเรื่องเหล่านี้มีประโยชน้ ให้ข้อคิดและเป็นพยานยืนยันถึงอานิสงส์ของบุญที่ทำ จึงได้เรืยบเรืยงเล่าไว้ในวารสารกัลยาณมิตรเรื่อยมา
            คณะผู้จัดทำจึงได้คัดเลือกบางเรื่องมาพิมพ์ไว้ เพื่อเป็นธรรมบรรณาการแก่ท่านผู้บริจาคสร้างพระธรรมกายประจำตัวและผู้สนใจ ส่งมอบให้ผู้ที่เห็นสมควร เพื่อให้หนังลือนี้เป็นประดุจสื่อนำข่าวสารไปถึงท่านผู้เป็นเจ้าของบุญที่กำลังคอยอยู่ ได้ทราบข่าวและมีโอกาสร่วมบุญทันเหตุการณ์
             ผู้ใดได้อ่านหนังลือนี้ นับว่าท่านมีสิทธิ์เต็มบริบูรณ์ ในการเป็นเจ้าของบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ตนเองและหมู่ญาติมิตร ทั้งที่มีขีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้ว ไม่ควรปล่อยให้โอกาสที่ดีนี้ผ่านเลยไป โอกาสแสวงหาทรัพย์ในโลกนี้ ยังมีเวลาอยู่เหลือเฟือ แต่โอกาสที่จะได้บุญกุศลใหญ่เช่นนี้มีเวลาจำกัดจริง ๆ
            ยิ่งเมื่อท่านอ่านแล้วมีกุศลจิต ช่วยส่งหนังลือเล่มนี้ต่อไปยังผู้อื่นที่เห็นเหมาะสม ย่อมได้บุญในฐานะไวยยาวัจจมัยกุศล (ขวนขวายช่วยเหลือในกิจการที่ควร) และเป็นการให้ธรรมทานอีกด้วย บุญยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ
            ขอบุญกุศลที่ท่านได้อ่านและได้ร่วมสร้างบุญสถานแห่งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนเหล่าบริวารญาติมิตร ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง หวังสิ่งดีงามใดๆ ให้ได้ดังใจปรารถนา ให้เป็นมหาเศรษฐืผู้ใจบุญ มีดวงตาเห็นธรรม ตราบวันเข้าสู่นิพพานเทอญ.

สารบัญ
เทศกาลตอบเเทนบุญคุณ.....................๕
เห็นใจความวุ่นวายฃองผีมั่ง..................๑๑
บุญสร้างพระประจำตัว...........................๑๗
เรื่องเหลือเชื่อเมื่อสร้างพระฯ..................๒๓
มาหายใจเป็นบุญตัวยกัน.......................๒๘


 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ จุลสารธรรมกายเจดีย์ ฉบับพิเศษ ๔
ลำดับเรื่อง : อุบาสิกาถวิล (บุญทรง)วัติรางกูล   จำนวนหน้า 38 หน้า

ขนาดไฟล์ 3MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล