หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คนเรา..เกิดมาทำไม (ทำพระนิพพานให้เเจ้ง) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Why Born v1.jpg

 

คำนำ
            ชีวิตการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีคุณค่าและมีความหมาย กว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะสั่งสมบุญบารมีมาจนเกิดปัญญามองเห็นความจริงของโลกและชีวิตใน
วัฏสงสารได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย
            การได้พบพระพุทธศาสนาเป็นบุญลาภอันประเสริฐพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ตอกย้ำพร่ำสอนให้พวกเราได้เห็นคุณค่า
ของชีวิต เมตตาถ่ายทอดความรู้ธรรมะและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา จนพวกเราซาบซึ้งถึงความหมายของชีวิตว่า “เราเกิดมาเพื่อทำ พระนิพพาน
ให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี”
          ในวาระครบรอบ ๔๗ ปี วัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผู้จัดทำ ได้รวบรวมคำ สอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวาระโอกาสต่างๆกัน
มาจัดหมวดหมู่เป็นหนังสือชุดชื่อว่า “คนเราเกิดมาทำ ไม ?” มี ๓ เล่ม คือ ทำ พระนิพพานให้แจ้ง,แสวงบุญ, สร้างบารมี
         เล่มนี้ชื่อว่า “ทำ พระนิพพานให้แจ้ง” เป็นการรวบรวมวรรคธรรมในส่วนของธรรมปฏิบัติ หรือการทำ สมาธิ เพื่อให้ทุกคนได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ
มีกำ ลังใจในการปฏิบัติธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

สารบัญ
ความสำคัญของการปฏิบัติธรรม ๙
คุณค่าอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม ๒๑
มหัศจรรย์สมาธิ ๓๓
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ๕๙
หยุดเป็นตัวสำ เร็จ ๗๑
วิธีการปฏิบัติธรรม
• ท่านั่ง, ปรับกาย, ปรับใจ ๘๙
• วางใจ, นึกนิมิต, คำ ภาวนา ๑๑๑
• ๔ ส. สติ สบาย สม่ำเสมอ สังเกต ๑๓๓
• มีอะไรให้ดูก็ดูไป ๑๗๕
ทำ ให้ถูกวิธี ๑๘๕
อุปสรรคและวิธีแก้ไข ๒๐๑
สิ่งที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรม ๒๒๓
สร้างกำ ลังใจในการปฏิบัติธรรม ๒๔๗
อย่าประมาท ๒๕๙
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๒๗๗หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ คนเรา..เกิดมาทำไม (ทำพระนิพพานให้เเจ้ง)
ลำดับเรื่อง : วิชาการ01   จำนวนหน้า 290 หน้า

ขนาดไฟล์ 11MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 20
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล