หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คนเรา..เกิดมาทำไม (แสวงบุญ) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Why Born v2.jpg

คำนำ
            ชีวิตการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีคุณค่าและมีความหมาย กว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะสั่งสมบุญบารมีมาจนเกิดปัญญามองเห็นความจริงของโลกและชีวิตในวัฏสงสารได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย
            การได้พบพระพุทธศาสนาเป็นบุญลาภอันประเสริฐพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ตอกย้ำพร่ำสอนให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของชีวิต เมตตาถ่ายทอดความรู้ธรรมะและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา จนพวกเราซาบซึ้งถึงความหมายของชีวิตว่า “เราเกิดมาเพื่อทำ พระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี”
          ในวาระครบรอบ ๔๗ ปี วัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผู้จัดทำ ได้รวบรวมคำ สอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวาระโอกาสต่างๆกัน มาจัดหมวดหมู่เป็นหนังสือชุดชื่อว่า “คนเราเกิดมาทำ ไม ?” มี ๓ เล่ม คือ ทำ พระนิพพานให้แจ้ง,แสวงบุญ, สร้างบารมี
         เล่มนี้ชื่อว่า “แสวงบุญ” เป็นการรวบรวมวรรคธรรม ที่ท่านสอนให้เราเห็นคุณค่าของบุญ และรู้จักสร้างบุญ อันเป็นเหตุแห่งความสุข และความสำ เร็จในชีวิต ทั้งในภพชาติปัจจุบัน และภพชาติต่อๆ ไป

สารบัญ
รู้บุญรู้บาปชีวิตปลอดภัย ๙
ทาน...ต้นทางชีวิตที่ดีงาม ๔๗
บุญ...ต้นทุนชีวิต ๖๕
อย่ายากจนเลย ๑๓๑
รอบรู้เรื่องบุญ ๑๕๕
สิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริง ๒๓๓
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๒๗๗หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คนเรา..เกิดมาทำไม

ชื่อหนังสือ คนเรา..เกิดมาทำไม (แสวงบุญ)
ลำดับเรื่อง : วิชาการ01   จำนวนหน้า 290 หน้า

ขนาดไฟล์ 12MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 12MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล