หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คนเรา..เกิดมาทำไม (สร้างบารมี) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Why Born v3.jpg

คำนำ
            ชีวิตการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีคุณค่าและมีความหมาย กว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะสั่งสมบุญบารมีมาจนเกิดปัญญามองเห็นความจริงของโลกและชีวิตในวัฏสงสารได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย
            การได้พบพระพุทธศาสนาเป็นบุญลาภอันประเสริฐพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ตอกย้ำพร่ำสอนให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของชีวิต เมตตาถ่ายทอดความรู้ธรรมะและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา จนพวกเราซาบซึ้งถึงความหมายของชีวิตว่า “เราเกิดมาเพื่อทำ พระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี”
          ในวาระครบรอบ ๔๗ ปี วัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผู้จัดทำ ได้รวบรวมคำ สอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวาระโอกาสต่างๆกัน มาจัดหมวดหมู่เป็นหนังสือชุดชื่อว่า “คนเราเกิดมาทำ ไม ?” มี ๓ เล่ม คือ ทำ พระนิพพานให้แจ้ง,แสวงบุญ, สร้างบารมี
         เล่มนี้ชื่อว่า “สร้างบารมี” เป็นการรวบรวมวรรคธรรมที่ท่านตอกย้ำให้เห็นคุณค่าและเป้าหมายของชีวิต บ่มเพาะใหพวกเราเป็นผู้รักการสร้างความดีสร้างบารมี จนเกิดอุปนิสัยที่ดีข้ามภพข้ามชาติต่อไปได้อย่างมั่นคง

สารบัญ
เกิดมาสร้างบารมี ๙
อย่ากลัวอุปสรรค ๘๙
เคารพในปฏิสันถาร ๑๐๕
ต้องฝึกตัว ๑๑๓
ยิ้มเข้าไว้ ๑๘๗
ใช้ถ้อยคำให้เป็น ๒๐๕
อย่าท้อแท้สิ้นหวัง ๒๒๓
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๒๖๕

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คนเรา..เกิดมาทำไม (สร้างบารมี)

ชื่อหนังสือ คนเรา..เกิดมาทำไม (สร้างบารมี)
ลำดับเรื่อง : วิชาการ01   จำนวนหน้า 290 หน้า

ขนาดไฟล์ 11MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 8
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล