หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เมืองไทยได้เยาวชนดี หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
           หากเราย้อนกลับไปดูอดีตของประเทศไทย เราจะพบว่า ประเทศไทยเคยเป็นผู้นำทางด้านการเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การต่างประเทศ การเศรษฐกิจ การศึกษาเเละวัฒนธรรม เเละอีกหลายสิ่งที่เหนือกว่าหลายๆประเทศในเเถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มาก่อน เเต่ทำไมวันนี้ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หลายๆเรื่องที่เราเคยเป็นผู้นำ เรากลับล้าหลังไปเเล้ว
     เหตุที่ทำให้เราล้าหลังก็เพราะว่า ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา เเต่ประเทศของเราย่ำอยู่กับที่มานาน
    ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยของเราจึงได้มีการปฎิรูปต่างๆ มากมายทั้งปฎิรูประบบราชการ ระบบการศึกษา เเละระบบงานอื่นๆ เพื่อต้องการจะนำประเทศไทยกลับมาอยูในระดับหัวเเถวของภูมิภาคอีกครั้ง เเละพร้อมที่จะจับมือกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างสรรค์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานเศรษฐกิจของทวีปเอเชียในอนาคต
      เเต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามองไปทั่วโลกเวลานี้ เราจะพบว่า ในโลกนี้มีวิธีการปฎิรูปเดียวกันนั้น บางเเห่งปฏิรูปได้ผล เเต่บางเเห่งไม่ได้ผล ปฎิรูปไปเเล้วกลับล้มเหลวหนักกว่าเก่าเสียอีกก็มี
      การศึกษาทฎษฎีการปฏิรูปในระบบต่างๆ จึงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักว่า
      อะไรเป็นตัวเเปรให้วิธีการปฏิรูปอย่างเดียวกัน เเต่ได้ผลไม่เหมือนกัน?
      คำตอบคือ ขาดการปฎิรูปการสร้างคน
      ปัญหาทุกอย่างเกิดจากคน ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาคอรัปชั่น เมื่อพันกว่าปีที่เเล้ว ก็มีการคอรัปชั่น ผ่านมาถึงวันนี้ เป็นยุคที่โลกเจริญด้วยเทคโนโลยี เเละการสื่อสารต่างๆ เเต่ปัญหาคอรัปชั่นก็ยังคงอยู่ นั่นหมายความว่า โลกเปลี่ยนเเปลงเเต่เทคโนโลยี เเต่กิเลสคนไม่เคยเปลี่ยน
        ด้วยเหตุนี้ ประวัติศาสตร์ของรัฐบาลในอดีตของหลายๆประเทศจึงสอนเราว่า เเม้ รัฐบาลจะมีรูปเเบบการปฎิรูปด้วยรด้วยระบบที่สุดจะวิเศษเพียงไรก็ตาม เเต่ถ้าขาดการปฎิรูปการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดีเเล้ว เค้าร่างเเห่งความล่มสลายก็ยังมาปรากฎให้เห็นลางๆ อยู่ดีเพราะยังคงมีระบบสร้างคนเลวป้อนเข้าสู่สังคมที่ผ่านการกฎิรูปเเล้วอยู่ดีเป็นผลให้การปฎิรูปต่างๆ ที่รัฐบาลทำเอาไว้ ได้ผลเพียงระยะสั้นๆไม่สามารถดำเนินไปได้ในระยะยาว
     หนังสือเล่มนี้ พวกเรารวบรวมเเละเรียบเรียงจากประสบการณ์ของปู่ย่าตายาย เพื่อนำเสนอเเนวคิด "การปฎิรูปการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีเเบบชาวพุทธ" เพื่อให้คุณพ่อคุณเเม่รุ่นใหม่ เเละท่านผู้อ่านที่สนใจได้นำไปพิจารณา เเละหันมาพูดคุยถึงวิธีการสร้างเยาวชนที่ดี เพื่อป้องกันการเพิ่มปัญหาเยาวชนให้เเก่ประเทศไทย เพื่อให้บ้านเมืองของเราในวันข้างหน้าจะได้มีผู้นำที่ดีขึ้นมาบริหารประเทศอย่างไม่ขาดสานนั่นเอง

สารบัญ
ก่อนปฏิรูปการเลี้ยงดูบุตร ....................................................๗
คุณสมบัติของลูกที่ดี.............................................................๑๕
นิสัยที่ดีฃองลูกมาจากไหน.....................................................๓๑
เพาะนิสัยลูกอย่างไรให้ 'ไม่แสบ"............................................๔๕
เพาะนิสัยลูกอย่างไรให้ "ไม่โง่"................................................๗๓
เพาะนิสัยลูกอย่างไรให้ "ไม่แล้ง'นํ้าใจ"..................................๑๑๗
ทำ อย่างไรลูกจึงจะเป็นคนดีได้ตลอดรอดฝั่ง........................๑๔๕
บันทึกเรืองลูก...........................................................................๑๕๕
คณะผู้จัดทำ.............................................................................๑๖๐

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เมืองไทยได้เยาวชนดี
ลำดับเรื่อง : ชมรมนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเ   จำนวนหน้า 161 หน้า

ขนาดไฟล์ 14MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 14MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล