หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คุณานันทะ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

คำนำ
      ท่านคุณานันทเถระ เป็นพระภิกษุชาวศรีลังกา ผู้ถือกำ เนิดขึ้นเมื่อประมาณ ๑๘๐ ปีที่แล้ว ท่านเป็นผู้นำคนสำคัญในการกอบกู้พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา ให้พ้นจากการย่ำยีของศาสนาอื่น เป็นมหาปราชญ์ผู้สมบูรณ์ไปด้วยดวงปัญญาอันบริสุทธิ์ แตกฉานในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ทำการโต้วาทะกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ด้วยความองอาจ กล้าหาญ มุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยว
     ผลจากคุณูปการของท่าน จึงทำให้พระพุทธศาสนาในศรีลังกา เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้ง ตลอดชีวิตของท่านได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ อันเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขของพุทธคาสนิกชนทั้งประเทศ เรื่องราวประวัติชีวิตของท่านจึงสมควรยิ่งที่จะเป็นแบบอย่างของพุทธบุตรกองทัพธรรมผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแทัจริง
      บัดนี้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เมตตานำเรื่องราวของท่านคุณานันทเถระ มาถ่ายทอดพร้อมด้วยทรรศนะในภาคอรรถกโถจารย์ แสะยังได้จัดทำภาพประกอบที่สวยงาม แสดงให้แก่พระภิกษุ สามเณร
      อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนผู้รักการปฏิบัติธรรม ได้รับชมและรับฟังในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา และถ่ายทอดไปยังศูนย์สาขาทั่วโลก เพื่อให้เป็นต้นบุญต้นแบบแก่นักลร้างบารมี ให้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย และรักในการสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สารบัญ
ภาค ๑ คุณานันทเถระ ผู้กอบกู้
พระพุทธศาสนาในศรีลังกา.................................................๘๙
ภาค ๒ ความเป็นมาของท่านคุณานันทเถระ
ภาคอรรถกโถจารย์ (ภาคพรรณนา
ความโตยพิสดารในทรรศนะของ
โรงเรียนอนุบาลฝืนในฝันวิทยา)..........................................๑๓๑หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ คุณานันทะ
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 72 หน้า

ขนาดไฟล์ 24MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 24MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล