หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ชาดกเรื่องปัญญา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
            หนังสือ “ชาดกเรื่องปัญญา” เล่มนี้เป็นการขยายความต่อจากเล่มแรกที่ชื่อว่า “ปัญญาบารมี หนทางแห่งการสร้างปัญญา”เล่มนี้มี ๘ เรื่อง ที่พระศาสดาทรงปรารภพระปัญญาบารมีของพระองค์ มีพระชาติที่เป็นพญาวานร ๑ เรื่อง แถมอีก ๑ เรื่อง ที่มีเนื้อหาต่อจาก ตจสารชาดก ชื่อ “สาลิยชาดก” ไว้ที่ท้ายเรื่องด้วยพระชาติที่เป็นเด็กฉลาดมีปัญญามีอยู่ ๕ เรื่อง สัมภวชาดก,มโหสถชาดก (เรื่องที่ ๒, ๓ ในหนังสือปัญญาบารมี) อีก ๓ เรื่องได้แก่ ตจสารชาดก, (รวมสาลิยชาดก), คามณิจันทชาดก(เรื่องที่ ๗, ๘ ในเล่มนี้)การนำเสนอจะเป็นแบบเนื้อเรื่องชาดกย่อ ซึ่งการค้นหาอ่านต้นฉบับในยุคนี้ คงไม่ยากเท่าไหร่ เพียงแต่ต้องการนำเนื้อหามาเขียนวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นแนวทางในการสร้างปัญญาเป็นชาดกที่น่าศึกษาและจดจำนำไปเป็นแบบอย่างในการสร้างปัญญาบารมีของตัวเราเอง

สารบัญ
๑) มหาโพธิชาดก
ว่าด้วยปฏิปทาของผู้นำ...........7
๒) ทูตชาดก
ว่าด้วยการบอกทุกข์แก่ผู้ควรบอก............17
๓) ปุณณนทีชาดก
ว่าด้วยการไม่ระลึกถึง...........27
๔) สูจิชาดก
ว่าด้วยเข็ม...........35
๕) สุปปารกชาดก
ว่าด้วยทะเล ๖ ประการ............43
๖) ตินทุกชาดก
ว่าด้วยอุบายเอาตัวรอด...........55
๗) ตจสารชาดก
ว่าด้วยคนฉลาดย่อมไม่แสดงอาการให้ศัตรูเห็น
(สาลิยชาดก ว่าด้วยให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว)............61
๘) คามณิจันทชาดก
ว่าด้วยลิงเป็นสัตว์ไม่รู้จักเหตุ..............75
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ชาดกเรื่องปัญญา
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 97 หน้า

ขนาดไฟล์ 20MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 20MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 9
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล