หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หนูน้อยวัยใส ยูกิเอะจัง หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
              ว่ากันว่า ใครอยากอารมณ์ดี ให้เล่น หรือคุยกับเด็ก หนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ใครที่ได้อ่าน ได้ดูรูปของเธอ ก็จะอดที่จะยิ้ม หรือขำไม่ได้ยูกิเอะจัง หรือ ชื่อเรียกสั้นๆ ว่า “ยูกิ” อายุ ๓ ขวบเศษลูกครึ่งญี่ปุ่น-ไทย, ป่าป๊าเป็นคนญี่ปุ่น, ม่าม้าเป็นสาวไทย,เธอเป็นเด็กวัยช่างพูดช่างเจรจา หนูน้อยพูดและเข้าใจภาษาไทยได้คล่องแคล่ว ไม่น้อยหน้าเด็กไทยที่อยู่เมืองไทย เข้าวัดพร้อมม่าม้าตั้งแต่เยาว์วัย คุ้นเคยกับพระและการทำบุญตั้งแต่เล็กหนังสือนี้จึงเป็นการบันทึกเรื่องราวและพัฒนาการของเธอต่อเมื่อเธอเติบโตขึ้น สามารถเข้าใจภาษาไทยและเนื้อหาในเล่มนี้ด้วยตนเอง เธอจะรู้สึกปลื้มปีติใจ ในสิ่งที่เธอทำในพระศาสนาในวัยเยาว์ของเธอเชิญติดตามเรื่องราวของหนูน้อยวัยใส ยูกิเอะจัง อุบาสิกาตัวน้อย ได้ ณ บัดนี้

สารบัญ
เปิดตัว หนูน้อยวัยใส ยูกิเอะจัง ๙
ตอนที่ ๑ เด็กไทยหรือเด็กญี่ปุ่น ๑๑
ตอนที่ ๒ ทำไมไม่มีจุก ? ๑๒
ตอนที่ ๓ เรียกทุกคนว่า “พี่” ๑๓
ตอนที่ ๔ หนูอาย ๑๕
ตอนที่ ๕ เห็นหลวงพี่ที่ไหน ? ๑๖
ตอนที่ ๖ โตขึ้นจะเป็นอะไร ? ๑๗
ตอนที่ ๗ เอลซ่า ๑๘
ตอนที่ ๘ เจ้าหญิงหิมะ ๑๙
ตอนที่ ๙ ใครบอก ? ๒๐
ตอนที่ ๑๐ เด็กญี่ปุ่นแต่พูดไทย ๒๑
ตอนที่ ๑๑ สวดธัมมจักกฯ ๒๔
ตอนที่ ๑๒ ทำขนมถวายพระ ๒๘
ตอนที่ ๑๓ หน้าที่อุปัฏฐาก ๓๑
ตอนที่ ๑๔ แฟชั่น ๓๔
ตอนที่ ๑๕ อารมณ์แบบเด็กไทย ๓๖
ตอนที่ ๑๖ ของที่ควรถวาย ๓๘
ตอนที่ ๑๗ สัญลักษณ์ชู ๒ นิ้ว ๔๐
ตอนที่ ๑๘ ภาษามือ ๔๒
ตอนที่ ๑๙ การพนมมือ ๔๓
ตอนที่ ๒๐ เสียงขานรับ ๔๕
ตอนที่ ๒๑ น้ำมนต์ ๔๙
ตอนที่ ๒๒ ม่ายอาว ๕๑
ตอนที่ ๒๓ สำนวนไทย ๕๒
ตอนที่ ๒๔ บัวลอย ๕๓
ตอนที่ ๒๕ รถใหม่ ๕๕
ตอนที่ ๒๖ งานบ้าน ๕๖
ตอนที่ ๒๗ ม่าม้ามีปีก ๕๗
ตอนที่ ๒๘ ป่าป๊าชื่ออาราย ๕๘
ตอนที่ ๒๙ ง้อหน่อย ๖๐
ตอนที่ ๓๐ ทรงผมใหม่ ๖๒
ตอนที่ ๓๑ เก่งไหม๊ ? ๖๓
ตอนที่ ๓๒ เค็กวันเกิด ๖๔
ตอนที่ ๓๓ รวมหลายเรื่อง ๖๖
ตอนที่ ๓๔ สองพี่น้อง ๖๘
ตอนที่ ๓๕ ไปโรงเรียน ๖๙
ตอนที่ ๓๖ เรียนอาราย ? ๗๐
ตอนที่ ๓๗ ไม่ลืมไปวัด ๗๒
ตอนที่ ๓๘ ซ่อนแขน ๗๔
ตอนที่ ๓๙ วิธีเล่นของยูกิ ๗๗
ตอนที่ ๔๐ O.K. ๗๙
ตอนที่ ๔๑ ค้างวัด ๘๑
ตอนที่ ๔๒ ไม่ติดบ้าน ๘๔
ตอนที่ ๔๓ ชอบคำชม ๘๖
ตอนที่ ๔๔ ดาราเด็ก ๘๗
ตอนที่ ๔๕ เด็กกวัก ๘๘
ตอนที่ ๔๖ ท่านั่งสมาธิ ๘๙
ตอนที่ ๔๗ เวียนเทียน ๙๑
ตอนที่ ๔๘ จาไปไหน? ๙๓
ตอนที่ ๔๙ อย่างนี้ก็มีด้วย ๙๕
ตอนที่ ๕๐ มุกยูกิ ๙๗
ตอนที่ ๕๑ ตุ๊กตา ๙๘
บทส่งท้าย ๑๐๑
Yuki cute line sticker ๑๐๓
e-book Free download ๑๐๔หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ หนูน้อยวัยใส ยูกิเอะจัง
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 104 หน้า

ขนาดไฟล์ 125MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 125MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 19
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • น้อมกราบอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ
  สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ.

  กราบอนุโมทนาบุญค่ะ
  สาธุ สาธุ สาธุค่ะ.

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล