หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ นิทานชาดก อันดับที่ ๓ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ni_tan_cha_dok3.jpg

คำนำ
          
             ในระหว่างปีพุทธศักราซ ๒๕๒๗ ถึงต้นปี ๒๕๒๘ หลวงพ่อทัตตซีโวได้นำ นิทานซาดก มาแสดงพระธรรมเทศนาทุกบ่ายวันอาทิตย์ ติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๑ ปี การเล่านิทานชาดกของหลวงพ่อมิได้เป็นเพียงการเล่าเรื่องสู่กันฟังอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่านได้อธิบายสรุปและวิเคราะห์ชาดกเรื่องนั้นๆ ทั้งยังให้ข้อคิดจากชาดกอันเป็นบ่ระไยชนํต่อผู้ฟังอย่างยิ่งทำให้การฟังพระธรรมเทศนาเป็นเรื่องที่ต้องติดตามฟัง ติดต่อกันทุกสัปดาห์ผู้ฟังต่างจดบันทึกเอาไว้เพื่อจะได้อ่านอีกในภายหลัง อาทิตย์ใดที่มิได้ไปวัดทำให้ต้องพลาดเรื่องชาดกก็จะต้องติดตามขออ่านจากบันทึกของกัลยาณมิตรที่ได้บันทึกไว้ กาลเวลาผ่านไบ่ ผู้ที่เคยฟังนิทานชาดกยังคงระลึกถึงเรื่องราวที่สนุกสนานของชาดก แม้จะได้มีการนำนิทานชาดกหสายเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ สำหรับนักอ่านรุ่นเยาว์ แต่หลายคนยังคงระลึกถึงต้นเรื่อง ที่หลวงพ่อได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้ นิทานชาดกที่บริษัท กราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง จำกัดได้รับอนุญาตให้นำมาจัดพิมพในครั้งนี้เป็นการรวมหัวข้อนิทานชาดกที่หลวงพ่อเทคน์ทั้งหมดเรียงล่าดับในอรรถกถา จากวรรค 9 ถึงวรรค ๗ และเพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ์ จึงได้แยกพิมพ์เป็น ๗ เล่มบริษัท กราพิคอาร์ตพริ้นติ้ง จำกัด ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ที่ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น

สารบัญ
กุรุงคมิคชาดก ๑๐
กุกกุรชาดก ๑๗
โภชาชานียชาดก ๒๖
ติฏฐชาดก ๓๖
มหิฬามุขชาดก ๕๐
อภิณหชาดก ๕๙
นันทวิสาลชาดก ๖๗
กัณหชาดก ๗๙
มุณิกชาดก ๙๗
วิธีปึกสมาธิ๑๐๕หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf นิทานชาดก อันดับที่ ๓

ชื่อหนังสือ นิทานชาดก อันดับที่ ๓
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 114 หน้า

ขนาดไฟล์ 9MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล