หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ นิทานชาดก อันดับที่ ๖ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ni_tan_cha_dok6.jpg

คำนำ
          
             ในระหว่างปีพุทธศักราซ ๒๕๒๗ ถึงต้นปี ๒๕๒๘ หลวงพ่อทัตตซีโวได้นำ นิทานซาดก มาแสดงพระธรรมเทศนาทุกบ่ายวันอาทิตย์ ติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๑ ปี การเล่านิทานชาดกของหลวงพ่อมิได้เป็นเพียงการเล่าเรื่องสู่กันฟังอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่านได้อธิบายสรุปและวิเคราะห์ชาดกเรื่องนั้นๆ ทั้งยังให้ข้อคิดจากชาดกอันเป็นบ่ระไยชนํต่อผู้ฟังอย่างยิ่งทำให้การฟังพระธรรมเทศนาเป็นเรื่องที่ต้องติดตามฟัง ติดต่อกันทุกสัปดาห์ผู้ฟังต่างจดบันทึกเอาไว้เพื่อจะได้อ่านอีกในภายหลัง อาทิตย์ใดที่มิได้ไปวัดทำให้ต้องพลาดเรื่องชาดกก็จะต้องติดตามขออ่านจากบันทึกของกัลยาณมิตรที่ได้บันทึกไว้ กาลเวลาผ่านไบ่ ผู้ที่เคยฟังนิทานชาดกยังคงระลึกถึงเรื่องราวที่สนุกสนานของชาดก แม้จะได้มีการนำนิทานชาดกหสายเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ สำหรับนักอ่านรุ่นเยาว์ แต่หลายคนยังคงระลึกถึงต้นเรื่อง ที่หลวงพ่อได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้ นิทานชาดกที่บริษัท กราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง จำกัดได้รับอนุญาตให้นำมาจัดพิมพในครั้งนี้เป็นการรวมหัวข้อนิทานชาดกที่หลวงพ่อเทคน์ทั้งหมดเรียงล่าดับในอรรถกถา จากวรรค 9 ถึงวรรค ๗ และเพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ์ จึงได้แยกพิมพ์เป็น ๗ เล่มบริษัท กราพิคอาร์ตพริ้นติ้ง จำกัด ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ที่ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น

สารบัญ
มหาสีลวชาดก ๑๐
ปุณณปาติกชาดก ๒๙
ผลชาดก ๓๘
ปัญจาวุธชาดก ๔๙ 
กาญจนักขันธชาดก ๖๐
วานรินทชาดก ๗๑
ตโยธัมมชาดก ๘๓
เภริวาทชาดก ๙๓
สังขธมนชาดก ๙๙
วิธีฝึกสมาธิ ๑๐๖หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf นิทานชาดก อันดับที่ ๖

ชื่อหนังสือ นิทานชาดก อันดับที่ ๖
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 114 หน้า

ขนาดไฟล์ 10 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล