หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อันเหลือเชื่อ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
หนังสือเรื่อง อันเหลือเชื่อ เล่มนี้เป็นเรื่องที่เเสดงไว้ในคัมภีร์อรรถ
กถาธรรมบท อันเป็นคัมภีร์ที่อธิบายความพระพุทธวจนะซึ่งบันทึกรวบรวมไว้
ในพระไตรปิฎก อันท่านพระพุทธโฆสาจารย์ได้เเต่งไว้ที่ประเทศศรีลังกาเมื่อพัน
กว่าปีมาแล้ว เป็นหนังลือที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมกันมากในหมู่คนพุทธทั่ว
โลก คณะสงฆ์ไทยได้กำหนดให้เป็นหลักสูตรการเรียนพระปริยัติธรรมเเผนก
บาลืมาเเต่โบราณ ภิกษุสามเณรที่เรียนบาลืย่อมทราบเนื้อหาเป็นอย่างดี ส่วนผู้
มิได้เรียนบาลืทั้งภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป จะทราบเนื้อหาธรรมบทนี้จาก
การพังเทศน์หรือจากการอ่านธรรมบทที่ท่านแปลไว้แล้วเป็นหลัก แต่ก็มีไม่มาก
นักที่จะรู้รายละเอียดเรื่องในธรรมบทนี้ จึงดำริทำหนังลือเล่มนี้ขึ้น

สารบัญ
1.พลังเวรข้ามชาติ...5
2.ถึงร้ายก็รัก...13
3.บุญบันดาล...19
4.คุมจิตไม่ได้ก็ร้ายสุดลิ่ม...25
5.กรรมใดใครก่อ...37
6.จำไม่ได้ ใช่ว่าโง่...53
7.เพศกลับ...65
8.บาปบันดาล...73
9.ตระหนี่สุดขั้ว...85
10.บุญนำพา วาสนาช่วย...93
11.ความเชื่อฤาจะเหนือความจริง...109
12.สติมืดไป ใจก็มืดมัว...119
13.ทำได้ด้วยใจกล้า...127
14.ต้นร้ายปลายดี...135
15.พิการพันลึก...145
16.มีศิลป์เเต่ไร้ศีล...153
17.เพราะอิจฉาจึงตาร้อน...161
18.อานุภาพพระไตรรัตน์...169
19.จนทรัพย์เเต่ไม่จนศรัทธา...183
20.สงบได้เพราะใจนิ่ง...195
21.รักอย่างนี้ รักจริงหรือ...203
22.ชีวิตที่ผกผัน...213
23.ชนะใจจึงไปรอด...223
24.พลังปริตรเเละพลังธรรม...233
25.7 ขวบ เเต่ขันกล้า...241
26.ไมตรีติดตามข้ามชาติ...253
27.ทองกลายเป็นถ่าน...261
28.จนเเต่ใจถึง...267
29.คราวเศรษฐีไร้ทุน...275
30.โสดาบันทำปาณาติบาตรหรือไร...285
31.ผลบาปนั้นทันตา...293
32.พลาดไปเพราะใจเร็ว...299
33.กรรมนั้นตามสนอง...305
34.ที่หลบกรรมได้เป็นไม่มี...313
35.คิดสนุกเลยทุกข์ถนัด...319
36.ติดใจถ้อยคำ จึงสร้างกรรมเวร...327
37.ไม่สมเเก่ภาวะ เเต่สมเเก่กรรม...333
38.บรรลุเร็วได้ด้วยพื้นฐานดี...341
39.การมองเห็นกับความจริง...347
40.เพราะอารมณ์ชั่ววูบ...353
41.ใครผิด...361
42.ธรรมดาที่มิใช่ธรรมดา...369
43.ตายง่าย ไร้วี่เเวว...377
44.ไม่เว้น เเม้พระพุทธเจ้า...385
45.ทานนั้นสำคัญฉะนี้...393
46.สรณะอันสูงสุด...403
47.เเก้กรรม...411
48.เมตตาอุปถัมภ์...417
49.มิง่ายอย่างที่คิด...427
50.ปากมีหาง...433
51.พระใบลานเปล่า...441
52.ไม่ถูกอัธยาศัย...447
53.อานุภาพพระปริตร...453
54.อานิสงส์พุทธานุสติ...463
55.ชะตากรรมเศรษฐี...469
56.ธรรมรักษา...475
57.สมหวังด้วยตั้งใจ...485
58.ศีลรักษา...495
59.เลือกให้ ใจเป็นทุกข์...503
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อันเหลือเชื่อ
ลำดับเรื่อง : พระมหาโพธิวงศาจารย์(ทองดี)   จำนวนหน้า 527 หน้า

ขนาดไฟล์ 28MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 28MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล