หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
              ในฐานะที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ สมควรอย่างยิ่งที่คนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสื สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระเบียบปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาในพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นวิถืชีวิดของชาวพุทรส่วนทนึ๋งพุทธศาสนิกชนควรจะปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงจะถือว่าเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
              กรมการศาสนาได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ"ระเบียบปฎิบัติของชาวพุทธ" จำนวน ๑๘๐๐๐ เล่ม  ซึ่งเรียบเรียงโดยพระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙) วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร และพระคุณเจ้าผู้เรียบเรียงได้เมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์ด้วยความยินดี
              กรมการศาสนาหวังว่าหนังสือเล่นนี้จักอำนวยประโยชน์เเก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก จึงขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าผู้เรียบเรียงไว้ ณ โอกาสนี้

สารบัญ
ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ...1
ระเบียบปฏิบัติในชีวิตประจำวัน...1
ระเบียบปฏิบัติการจัดที่บูชาพระประจำบ้านเรือน...1
ระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจำวัน...10
ระเบียบปฏิบัติการบำเพ็ญสมาธิประจำวัน...19
ระเบียบปฏิบัติการสำรวจชีวิตประจำวัน...23
ระเบียบปฏิบัติการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์...26
ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม...46
ระเบียบปฏิบัติการนั่งพับเพียบ...46
ระเบียบปฏิบัติการประณมมือ...49
ระเบียบปฎิบัติการไหว้...50
ระเบียบปฏิบัติการนั่งคุกเข่า...53
ระเบียบปฏิบัติการกราบ...54
ระเบียบปฏิบัติการเเสดงความเคารพพระสงฆ์...57
ระเบียบปฏิบัติการไปหาพระสงฆ์ที่วัด...62
ระเบียบปฏิบัติการใช้คำพูดกับพระสงฆ์ต่างชั้น...66
ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์...68
ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีกรรม...71
ระเบียบปฏิบัติการหาฤกษ์งามยามดี...71
ระเบียบปฏิบัติการจัดสถานที่ทำบุญ...76
ระเบียบปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์...81
ระเบียบปฏิบัติการใช้ด้ายสายสิญจน์...89
ระเบียบปฏิบัติการมอบเทียนชนวนเเก่ผู้ใหญ่...96
ระเบียบปฏิบัติการจุดเครื่องสักการบูชา
ระเบียบปฏิบัติการอาราธนาศีลเป็นต้น...109
ระเบียบปฏิบัติการจัดข้าวบูชาพระพุทธ...116
ระเบียบปฏิบัติการประเคนพระสงฆ์...120
ระเบียบปฏิบัติการจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์...123
ระเบียบปฏิบัติการจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์...126
ระเบียบปฏิบัติการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล...130
ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีศพ...134
ระเบียบปฏิบัติการจัดพิธีศพ...134
ระเบียบปฏิบัติการจัดสถานที่รดน้ำศพ...139
ระเบียบปฏิบัติการจัดสถานที่ตั้งศพ...145
ระเบียบปฏิบัติการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ...151
ระเบียบปฏิบัติการบรรจุศพ...158
ระเบียบปฏิบัติการจัดงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานฌาปนกิจศพ...163
ระเบียบปฏิบัติการจัดพิธีบังสุกุล...169
ระเบียบปฏิบัติการทอดผ้าบังสุกุล...171
ระเบียบปฏิบัติการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุ...173
ระเบียบปฏิบัติการไปงานศพ...176
ระเบียบปฏิบัติการทำบุญเก็บอัฐิ...183
ระเบียบปฏิบัติการทำบุญฉลองอัฐิ...187
ระเบียบปฏิบัติการทำบุญบรรจุอัฐิ...190
ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีลอยอังคาร...192


 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ลำดับเรื่อง : พระธรรมวโรดม   จำนวนหน้า 216 หน้า

ขนาดไฟล์ 9MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 6
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล