หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หนังสือผ้าป่าบำรุงวัด หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
           ช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างนี้ เวลาเราจะนำเงินมาทำบุญอะไรก็ตาม เราก็ควรศึกษาให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของบุญที่ทำนั้นด้วย เพราะแต่ละบาทแต่ละสตางค์ เราหามาได้ด้วยความยากลำบากยิ่ง ดังนั้น..หนังสือเล่มนี้ จะขอนำเรื่องราวจากพระไตรปิฎกและอรรถกถามาเรียบเรียงเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาว่า แต่ละบุญที่จะทำนั้น..มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ? พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร ?
มีบุญอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำโดยเฉพาะไหม ?แล้วทำไมพระองค์ถึงทรงแนะให้ทำบุญนี้ ? และแต่ละบุญมีอานิสงส์หรือผู้ทำจะได้รับผลอย่างไร ?เพราะหากเราได้ศึกษาเรื่องราวจนเกิดความเข้าใจก่อนทำบุญ ก็เท่ากับเราได้ทำบุญแบบผู้มีดวงปัญญา คือ มีเหตุผลในการตัดสินใจทำ บุญ อีกทั้งเราจะปลื้มและเห็นคุณค่า จนสามารถตรึกระลึกนึกถึงบุญนั้นได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ แล้วผลบุญที่ทำก็จะนำสุขมาให้แก่เราจริงๆ ดังพุทธพจน์ที่ว่า..สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สารบัญ
1.การทอดผ้าป่า..อานิสงส์ใหญ่ที่คาดไม่ถึง...3
-จุดกำเนิดของการทอดผ้าป่า...5
-ผู้บรรลุพระโสดาบันหลังจากถวายผ้าป่าครั้งเเรก...7
2.การทำบุญปฎิสังขรณ์บำรุงวัด ทำให้มีพร้อมในทุกสิ่ง เเม้จะต้องไปอยู่ในป่าที่ลำบากกันดารก็ตาม...11
-ในอดีตชาติ พระพากุลเถระ เคยสร้างบุญใหญ่โดยการปฎิสังขรณ์บำรุงวัดในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า...15
3.ทำไม..การทำบุญถวายกระเเสไฟฟ้าวัดถึงได้บุญมาก?...21
4.อานิสงส์การทำบุญถวายน้ำในยามขาดเเคลนที่ปรากฎในพระไตปิฎก(เรื่องที่่ 1)...27
5.อานิสงส์การทำบุญถวายน้ำในยามขาดเเคลนที่ปรากฎในพระไตปิฎก(เรื่องที่่ 2)...35
-ทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นจากการถวายน้ำ...37
6.บุญอะไร..ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเเนะนำให้ทำโดยเฉพาะ?...43หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ หนังสือผ้าป่าบำรุงวัด
ลำดับเรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์   จำนวนหน้า 54 หน้า

ขนาดไฟล์ 29 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 29 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล