หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ มองตนให้เป็น หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

mong_ton_hai_pen.jpg

คำนำ
            พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเเห่งการปฎิบัติเพื่อการกำจัดทุกข์ ชาวพุทธจึงมีหน้าที่ศึกษาธรรมให้รู้จักทุกข์เเละวิธีเเก้ทุกข์ เเล้วนำธรรมที่ศึกษาดีเเล้วมาปฎิบัติที่เรียกว่า ปฎิบัติธรรม เพื่อเเก้ทุกข์ในตน จากนั้นจึงเผยเเผ่ธรรมที่ตนปฏิบัติได้สำเร็จดีเเล้วเเก่ชนทั่วไปเเละหากมีผู้ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา ก็มีปัญญาปฎิภาณไหวพริบในการปกป้องธรรมด้วยการอธิบายทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุที่ตนได้ปฎิบัติธรรมเเละเผยเเผ่ธรรมมาดีเเล้ว

สารบัญ

มองเข้ามาในตนต้นเหตุเเห่งการตรัสรู้...4

มองตนให้เป็น...6

บทที่1 องค์ประกอบของชีวิต...10

บทที่2 ทุกข์ประจำชีวิต...26

บทที่3 ความมักง่าย...57หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ มองตนให้เป็น
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 78 หน้า

ขนาดไฟล์ 29 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 29 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล