หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ มองอย่างนักคิด ทำอย่างนักสู้ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

mong_yang_nak_kid_tum_yang_nak_soo.jpg

คำนำ
              เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๓ ในพิธีแสดงมุทิตาสักการะเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัดตชีโว)รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านได้กรุณาแสดงปาฐกถาธรรมแก่พระภิกษุสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย ในหัวข้อธรรมเรื่อง "ข้อคิดนักสร้างบารมี"ในโอกาสนั้น พระเผด็จ ทัตตชีโว ได้ปรารภถึงสาเหตุที่ทำให้ท่านสามารถสร้างบุญสร้างบารมีมาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้จะมีขวากหนามรอบด้าน ก็ไม่เคยคิดท้อถอย ได้แต่เดินหน้าเรื่อยไป

            ข้อคิดที่พระเผด็จ ทัตตชีโว ให้ไว้นั้น มิได้ใช้ได้ดีเฉพาะกับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์อย่างสูงสำหรับทุกท่านที่ปรารถนาจะฝึกฝนอบรมตนเองทั้ง ในด้านการดำเนินชีวิต การตัดสินใจการมองและแก้ไขปัญหา และการประพฤติธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป และเพื่อความเหมาะสมและชัดเจน ทางบริษัทฯ จึงได้กราบเรียนขออนุญาตต่อพระเผด็จ ทัตตชีโว ตั้งชื่อหนังสือเป็น"มองอย่างนักคิด ทำอย่างนักสู้"

สารบัญ
บทนำ..............................................1
เรื่องที่ 1 การตัดสินเเละการตัดสินใจ.......7
เรื่องที่ 2 ความอดทน.........................13
เรื่องที่ 3 กิจวัตรที่ควรประพฤติปฎิบัติ......33

หนังสือเสียง
EP1 https://www.youtube.com/watch?v=OthpUw9BnjQ
EP2 https://www.youtube.com/watch?v=HWs9hU65qIU
EP3 https://www.youtube.com/watch?v=NRuH_Uyj2CYหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf มองอย่างนักคิด ทำอย่างนักสู้

ชื่อหนังสือ มองอย่างนักคิด ทำอย่างนักสู้
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 58 หน้า

ขนาดไฟล์ 5MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล